Volgens het onderzoek van het Europees regionaal bureau van de WGO in Kopenhagen, zullen nagenoeg alle volwassen mannen in Ierland binnen vijftien jaar aan overgewicht lijden of obees zijn. Geschat wordt dat in 2030 zowat 89 procent van de mannen in het land overgewicht heeft, 48 procent zal veel te zwaar zijn en onder de categorie "obees" vallen. In 2010 ging het nog om respectievelijk 74 en 26 procent. Het aantal Ierse vrouwen met overgewicht zal tussen 2010 en 2030 stijgen van 57 naar 85 procent.

Mager boven de Moerdijk

Verder zullen ook Groot-Brittannië, Griekenland, Spanje, Zweden en Tsjechië te maken krijgen met een duidelijke stijging van het aantal mensen met obesitas. Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de 53 onderzochte Europese landen de bevolking zal zien verdikken. Enkel voor Nederland wordt een daling van het aantal mensen met overgewicht voorspeld. Daar zal in 2030 nog acht procent van de mannen obees zijn, tegenover 10 procent in 2010. (De cijfers zijn met een korrel zout te nemen: vorig jaar wees een onderzoek in Nederland nog uit dat tegen 2030 15 procent van de mannen obees zou zijn).

Een volwassen persoon heeft volgens de definitie van de WHO overgewicht als zijn body mass index (bmi) meer dan 25 bedraagt. Vanaf een bmi van meer dan 30 wordt gesproken over obesitas. Obesitas is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker.

(Belga/RR)