Zaterdag is het wereldaidsdag, al is deze dag, zeker in het Westen, nagenoeg achterhaald. Aids komt nauwelijks nog tot stand omdat het hiv-virus steeds vroeger wordt gedetecteerd en zo onder controle kan worden gehouden.
...