In de Bijbelgordel in Nederland heerst een mazelenepidemie omdat de strenggelovige gereformeerden vaccinaties weigeren. In Vlaanderen lijkt er niet meteen kans te zijn op een dergelijk scenario. "Alleen kinderen die naar Steinerscholen gaan worden niet ingeënt omwille van geloofsovertuigingen", zegt professor Patrick Goubau, voorzitter van het Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella.

"In België zitten we niet met een situatie zoals in Nederland, waar een vrij grote religieuze groep tegen het vaccineren van kinderen is", zegt professor Patrick Goubau, viroloog aan de Université Catholique de Louvain en voorzitter van het Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella. "Joden noch moslims zijn tegen vaccinaties. In 2007 was er wel een kleine mazelenepidemie in een Joodse school, maar dat kwam omdat het een privéschool was, en ze dus niet was opgevolgd langs het normale netwerk. Bovendien hadden de leerlingen allemaal dezelfde ouderwetse huisarts die vond dat vaccinaties overbodig zijn."

"In 2011 en 2012 was er een mazelenuitbraak die zijn oorsprong had in een Gentse Steinerschool", zegt Goubau. Steinerscholen volgen de zogenoemde antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner, die meer focussen op het opdoen van ervaringen dan van kennis. Volgens de antroposofie is het beter dat een kind een ziekte meemaakt zodat het lichaam ervan kan "leren".

Maar zelfs als de Steinerleerlingen besmet zijn, hoeft de rest van Vlaanderen niet meteen te vrezen voor een epidemie. "In Vlaanderen streven we ernaar om 95% van de kinderen te vaccineren tegen mazelen, want dat is het percentage dat nodig is om verspreiding te voorkomen", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid . "Tegen mazelen worden kinderen twee keer gevaccineerd, een keer op 12 maanden en een keer op 10 jaar. Voor de eerste leeftijdsgroep bereiken we nu een vaccinatiegraad van 96% en voor de tweede zitten we aan 92,5%."

Volgens Moonens ligt het echter niet in de eerste plaats aan geloofsovertuigingen dat die paar procent niet gevaccineerd is. "De meeste ouders weten niet dat hun kinderen niet ingeënt zijn, of weten niet dat een tweede vaccinatie vereist is voor een volledige bescherming. Het is dan ook van belang dat zij goed geïnformeerd worden door hun huisarts, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of Kind & Gezin."

Men probeert de vaccinaties dan ook zo goed mogelijk op te volgen. "In België zijn de gemeenschappen bevoegd voor de vaccinaties", zegt Goubau. "Aan alle leerlingen wordt gevraagd of zij ingeënt zijn en of ze een vaccinatiekaart hebben. Indien neen, wordt een vaccinatie sterk aangeraden, ook als het kind ouder is dan de aanbevolen vaccinatieleeftijd. Toch kan het zijn dat de mazelen meegebracht worden vanuit landen met een lagere vaccinatiegraad, zoals gebeurde in 2011 met Frankrijk. Om de ziekte volledig uit te roeien, is een internationale inspanning vereist." (KJ)

In de Bijbelgordel in Nederland heerst een mazelenepidemie omdat de strenggelovige gereformeerden vaccinaties weigeren. In Vlaanderen lijkt er niet meteen kans te zijn op een dergelijk scenario. "Alleen kinderen die naar Steinerscholen gaan worden niet ingeënt omwille van geloofsovertuigingen", zegt professor Patrick Goubau, voorzitter van het Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella. "In België zitten we niet met een situatie zoals in Nederland, waar een vrij grote religieuze groep tegen het vaccineren van kinderen is", zegt professor Patrick Goubau, viroloog aan de Université Catholique de Louvain en voorzitter van het Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella. "Joden noch moslims zijn tegen vaccinaties. In 2007 was er wel een kleine mazelenepidemie in een Joodse school, maar dat kwam omdat het een privéschool was, en ze dus niet was opgevolgd langs het normale netwerk. Bovendien hadden de leerlingen allemaal dezelfde ouderwetse huisarts die vond dat vaccinaties overbodig zijn." "In 2011 en 2012 was er een mazelenuitbraak die zijn oorsprong had in een Gentse Steinerschool", zegt Goubau. Steinerscholen volgen de zogenoemde antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner, die meer focussen op het opdoen van ervaringen dan van kennis. Volgens de antroposofie is het beter dat een kind een ziekte meemaakt zodat het lichaam ervan kan "leren". Maar zelfs als de Steinerleerlingen besmet zijn, hoeft de rest van Vlaanderen niet meteen te vrezen voor een epidemie. "In Vlaanderen streven we ernaar om 95% van de kinderen te vaccineren tegen mazelen, want dat is het percentage dat nodig is om verspreiding te voorkomen", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid . "Tegen mazelen worden kinderen twee keer gevaccineerd, een keer op 12 maanden en een keer op 10 jaar. Voor de eerste leeftijdsgroep bereiken we nu een vaccinatiegraad van 96% en voor de tweede zitten we aan 92,5%." Volgens Moonens ligt het echter niet in de eerste plaats aan geloofsovertuigingen dat die paar procent niet gevaccineerd is. "De meeste ouders weten niet dat hun kinderen niet ingeënt zijn, of weten niet dat een tweede vaccinatie vereist is voor een volledige bescherming. Het is dan ook van belang dat zij goed geïnformeerd worden door hun huisarts, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of Kind & Gezin." Men probeert de vaccinaties dan ook zo goed mogelijk op te volgen. "In België zijn de gemeenschappen bevoegd voor de vaccinaties", zegt Goubau. "Aan alle leerlingen wordt gevraagd of zij ingeënt zijn en of ze een vaccinatiekaart hebben. Indien neen, wordt een vaccinatie sterk aangeraden, ook als het kind ouder is dan de aanbevolen vaccinatieleeftijd. Toch kan het zijn dat de mazelen meegebracht worden vanuit landen met een lagere vaccinatiegraad, zoals gebeurde in 2011 met Frankrijk. Om de ziekte volledig uit te roeien, is een internationale inspanning vereist." (KJ)