Zorgbudgetten worden hervormd en samengevoegd

Vlaanderen telt momenteel drie soorten zorgbudgetten voor mensen die zorg nodig hebben: het zorgbudget voor zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering), het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (het vroegere 'tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden') en het zorgbudget voor personen met een handicap. Dat laatste budget was de nieuwe naam voor het basisondersteuningsbudget (BOB) dat werd ingevoerd met het systeem van de persoonsvolgende financiering in de sector. Dat BOB was de eerste trap in het systeem. Mensen krijgen via het BOB een maandelijks forfaitair bedrag van 300 euro per maand om zelf hun zorg aan te sturen. Over de invoering en het nut van het BOB is lang gediscussieerd, maar nu verdwijnt het dus opnieuw. 'Behalve voor de kinderen die recht hebben op dit budget ten gevolge van de zwaarste inschaling in de zorgtoeslag uit het Groeipakket', staat in het regeerak...