Drie volwassen kinderen - 2 zussen en een broer. De zussen doen het behoorlijk goed, maar de zoon is een zorgenkind en zal dat altijd blijven. Ouders en zussen omringen hem met veel liefde en zorg, ze staan voor hem klaar. De ouders kunnen gerust zijn: na hun dood zullen de zussen hun broer blijven ondersteunen. Waar ze echter niet bij stilstaan, zijn de financiële en juridische implicaties. De zorgnood voor de broer kan toenemen, mogelijk moet hij later naar een instelling. Wie draagt die financiële last na hun dood? De ouders kunnen de z...

Drie volwassen kinderen - 2 zussen en een broer. De zussen doen het behoorlijk goed, maar de zoon is een zorgenkind en zal dat altijd blijven. Ouders en zussen omringen hem met veel liefde en zorg, ze staan voor hem klaar. De ouders kunnen gerust zijn: na hun dood zullen de zussen hun broer blijven ondersteunen. Waar ze echter niet bij stilstaan, zijn de financiële en juridische implicaties. De zorgnood voor de broer kan toenemen, mogelijk moet hij later naar een instelling. Wie draagt die financiële last na hun dood? De ouders kunnen de zorgende zussen testamentair bevoordelen of ze kunnen de volledige erfenis aan de gezonde kinderen nalaten met de verplichting dat ze beiden instaan voor de verzorging van hun broer. Het is belangrijk om daar vooraf over na te denken en advies in te winnen. Een weduwe die altijd goed voor zichzelf heeft gezorgd begint langzaam te dementeren. Haar kinderen merken het op, maar ze weigert naar de dokter te gaan. Haar zoon polst in voorzichtige bewoording naar haar successieplanning, maar ze gaat het onderwerp uit de weg. Een goede successieplanning kan de erfbelasting bij overlijden verminderen. Eventueel is een schenking interessant. Als de schenker nog 3 jaar leeft, moet daarop alvast geen schenkbelasting meer betaald worden. Schenken of een testament opstellen betekent wel dat de weduwe nog helder van geest moet zijn op het ogenblik dat het wordt opgesteld. Hoe breng je die mogelijkheden bij haar ter sprake? Bij wie kun je te rade gaan? Je zus kampt met een bipolaire stoornis en geeft soms bakken geld uit aan nutteloze dingen. Je springt weleens financieel bij, maar dat leidt tot discussies met je partner. Jullie hebben het ook niet breed en kunnen het geld goed gebruiken. Kun je het geld dat je je zus schenkt als een gift beschouwen? Wie kan je daarin adviseren? Het is goed om vooraf na te denken over financiële zorgvragen. Het boek dat private banker Ingrid Stevens erover schreef kan je alvast op weg helpen.