Volwassenen beslissen doorgaans zelf om zich al dan niet te laten inenten, maar kinderen hebben weinig keuze. Hun vaccinaties maken deel uit van een breed preventiebeleid met de nodige regels en richtlijnen. Zo worden ze verplicht ingeënt tegen polio. Kind en Gezin in Vlaanderen en het Office de la Naissance et de l'Enfance van de Franstalige gemeenschap eisen bovendien dat kinderen in bijvoorbeeld crèches of kleuterscholen ook een prikje krijgen tegen difterie, kinkhoest, Haemophilus influenzae type b, de mazelen, rodehond en de bof. De ouders kunnen hier desgewenst nog de andere ziektes uit het vaccinatieschema aan toevoegen, zoals meningokokken C, hepatitis B en pneumokokken.
...