Vanavond vindt de slotshow plaats van 'Iedereen tegen Kanker', een initiatief van Kom op tegen Kanker die mooi werk levert op dat terrein. Campagnebeelden over borstkanker laten echter al te vaak blije gezichten zien, wat de indruk kan wekken dat borstkanker een perfect te controleren ziekte is. De ijver om positieve boodschappen uit te dragen, bezorgt de kanker stilaan een verkeerd imago.
...

Vanavond vindt de slotshow plaats van 'Iedereen tegen Kanker', een initiatief van Kom op tegen Kanker die mooi werk levert op dat terrein. Campagnebeelden over borstkanker laten echter al te vaak blije gezichten zien, wat de indruk kan wekken dat borstkanker een perfect te controleren ziekte is. De ijver om positieve boodschappen uit te dragen, bezorgt de kanker stilaan een verkeerd imago. Nochtans is borstkanker nog altijd een zeer ernstige diagnose. Bijna 1 patiënt op de 5 wordt geconfronteerd met uitzaaiingen. Voor hen is de toekomst minder rooskleurig. Een uitgezaaide borstkanker betekent dat de tumorcellen zich op afstand verspreid hebben, ver voorbij de okselklieren (tumorcellen in de okselklieren alleen vormen geen uitgezaaide kanker): in de lever, de longen, de hersenen of de botten. Bij 1 op de 20 borstkankerpatiënten zijn die uitzaaiingen al aanwezig op het moment van de diagnose. Vrouwen met uitgezaaide borstkanker krijgen minder aandacht, en daar wil de Stichting tegen Kanker iets aan doen. "De Stichting zet een onderzoek op naar het wel en wee van patiënten met uitgezaaide borstkanker", zegt Nele Van den Cruyce, manager van het sociaal departement en knowledge. "Wie zijn ze, wat zijn hun noden, waarmee kunnen we ze helpen...?" Het onderzoek werd in twee delen opgesplitst: een kwalitatief en een kwantitatief luik. "Voor het kwalitatieve luik brachten we 2 focusgroepen met patiënten, een Nederlandstalige en een Franstalige, samen voor open gesprekken over hun noden, behoeften en bedenkingen." Uit dat eerste luik blijkt dat vrouwen met uitgezaaide borstkanker het gevoel hebben uit de boot te vallen. Sommigen kampen met een schuldgevoel omdat ze zich niet of 'te laat' lieten screenen. Ze hebben nood aan aangepast advies en informatie over hun besognes. Er circuleert heel wat informatie voor vrouwen met borstkanker, maar veel minder voor vrouwen met een uitgezaaide kanker. Ook werd in de focusgroepen opgemerkt dat veel zorgverstrekkers zich geen weg weten met gevorderde borstkanker. Er is te weinig tijd en te weinig menselijk contact, zo wordt gesteld. Het doel is nu de bevindingen van de focusgroepen verder te onderbouwen met kwantitatief onderzoek, dat in 2017 zal plaatsvinden. Een gebrek aan goede ondersteuning door professionele zorgverstrekkers doet veel vrouwen met uitgezaaide borstkanker in het alternatieve circuit belanden. Nele Van den Cruyce: "Sommige alternatieve geneeswijzen kunnen wel degelijk aanvullend zijn en de patiënt ondersteunen, maar soms is het regelrechte onzin." Neem nu 'la biologie totale', die beweert dat borstkanker het gevolg is van een onderdrukt trauma. Of de kristallen klankschalen die een helende kracht zouden uitoefenen. Wie twijfelt aan de betrouwbaarheid van een therapie, kan met zijn of haar vragen altijd terecht bij de Stichting tegen Kanker (www.kanker.be, Kankerinfo, 0800/18.802).