Alle bestaande medische voorwaarden worden geschrapt. Dat staat in een wetsontwerp dat dinsdag unaniem groen licht heeft gekregen in de Kamercommissie Justitie. Volgens de initiatiefnemers voorziet de wettekst voldoende garanties tegen eventuele misbruiken of ondoordachte wijzigingen.

Wie van geslacht wil veranderen, moest zich daar tot nu toe voor laten steriliseren en een zware geslachtsverandering ondergaan. Dat strookt niet meer met de mensenrechten en is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Deze wet brengt daar volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) verandering in. Concreet kan veranderen van geslacht binnenkort via een administratieve procedure van drie tot maximaal zes maanden. Die procedure start met een aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarbij hoort een verklaring waarin staat dat de aanvrager al een hele tijd overtuigd is dat het geslacht, vermeld in de akte van geboorte, niet overeenkomt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit en dat hij of zij dat nu ook op administratief en juridisch vlak veranderd wil zien.

Kinderen

De wet voorziet ook mogelijkheden voor kinderen van twaalf jaar. De redenering hierachter is dat kinderen vaak al op heel jonge leeftijd aanvoelen dat hun geslacht bij geboorte niet overeenkomt met hoe ze zich voelen. Zij zullen vanaf twaalf jaar hun voornaam kunnen laten veranderen in een naam die overeenstemt met hun beleefde genderidentiteit. Ze moeten zich laten bijstaan door hun ouder of hun vertegenwoordiger.

Op zestien jaar kunnen ze dan hun geslachtsregistratie laten wijzigen in hun geboorteakte. Daarbij moet ook een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater worden afgegeven. Die bevestigt enkel dat de wilsuiting volledig bewust en vrij van druk tot stand kwam. Het gaat niet om een oordeel of diagnose.

Alle bestaande medische voorwaarden worden geschrapt. Dat staat in een wetsontwerp dat dinsdag unaniem groen licht heeft gekregen in de Kamercommissie Justitie. Volgens de initiatiefnemers voorziet de wettekst voldoende garanties tegen eventuele misbruiken of ondoordachte wijzigingen.Wie van geslacht wil veranderen, moest zich daar tot nu toe voor laten steriliseren en een zware geslachtsverandering ondergaan. Dat strookt niet meer met de mensenrechten en is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Deze wet brengt daar volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) verandering in. Concreet kan veranderen van geslacht binnenkort via een administratieve procedure van drie tot maximaal zes maanden. Die procedure start met een aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarbij hoort een verklaring waarin staat dat de aanvrager al een hele tijd overtuigd is dat het geslacht, vermeld in de akte van geboorte, niet overeenkomt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit en dat hij of zij dat nu ook op administratief en juridisch vlak veranderd wil zien. De wet voorziet ook mogelijkheden voor kinderen van twaalf jaar. De redenering hierachter is dat kinderen vaak al op heel jonge leeftijd aanvoelen dat hun geslacht bij geboorte niet overeenkomt met hoe ze zich voelen. Zij zullen vanaf twaalf jaar hun voornaam kunnen laten veranderen in een naam die overeenstemt met hun beleefde genderidentiteit. Ze moeten zich laten bijstaan door hun ouder of hun vertegenwoordiger. Op zestien jaar kunnen ze dan hun geslachtsregistratie laten wijzigen in hun geboorteakte. Daarbij moet ook een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater worden afgegeven. Die bevestigt enkel dat de wilsuiting volledig bewust en vrij van druk tot stand kwam. Het gaat niet om een oordeel of diagnose.