Elk jaar krijgen 8.500 mensen in België te horen dat ze darmkanker hebben. Dit jaar waren er al nieuwe 1.357 gevallen. Luc Colemont, directeur van de vzw Stop Darmkanker, pleit voor een opsporende test vanaf 50 jaar - waar nu pas vanaf 55 getest wordt op de ziekte.

Tussen begin januari en nu stierven al 531 mensen aan de ziekte. 'Dat is vier keer meer dan in het verkeer', zegt Colemont. Nochtans is darmkanker, dat vooral 50-plussers treft, makkelijk op te sporen. En in een vroeg stadium kan de ziekte goed behandeld worden: wie er snel bij is, heeft 90 procent kans op genezing. De opsporing gebeurt met een stoelgangtest. Bij een grootschalig bevolkingsonderzoek in 2016 kregen ruim 550.000 Vlamingen zo'n test toegestuurd. Meer dan de helft (54,5 procent) van hen nam deel en stuurde een staal terug. Bij 6,6 procent van hen was het resultaat afwijkend en moest er dus bijkomend onderzoek worden verricht. Een goed resultaat, zegt Colemont, want zo konden in Vlaanderen jaarlijks ongeveer 2.000 darmkankers in een vroeg stadium worden opgespoord.

Er is zeker nog ruimte voor verbetering, want één op de zeven patiënten met een afwijkend resultaat laat zich niet verder onderzoeken. 'De participatiegraad gaat de laatste jaren omhoog, van 50,3 procent in 2014 naar 54,5 in 2016. Maar dat cijfer moet nog hoger. We zien bovendien sterke regionale verschillen: rond de 70 procent in Noord-Limburg en de Kempen en minder dan 25 procent in de Vlaamse rand en rond Brussel', zegt Colemont. Opmerkelijk is dat Wallonië en Brussel achterophinken. Daar neemt respectievelijk slechts 14,6 procent en 15,1 procent van het doelpubliek deel.

'Het is tijd voor een inhaalbeweging', zegt dokter Ghislain Houbiers van de Fédération Liégeoise de Cancérologie Digestive, dat de persconferentie mee organiseerde. De weg is echter nog zeer lang, 'aangezien 40 procent van de positieve testers geen colonoscopie liet uitvoeren'. Colemont pleitte ook voor een test vanaf 50 jaar. Nu krijgen enkel mensen tussen 55 en 74 de test toegestuurd, en dat terwijl volgens Colemont blijkt dat de Vlaming op steeds jongere leeftijd getroffen wordt door de ziekte. Een zevende van de patiënten is overigens jonger dan 50 als ze de diagnose te horen krijgen en dat aandeel zal de komende jaren alleen maar groter worden. 'We moeten absoluut vroeger beginnen met screenen', zegt Colemont nog. "Als je rekent dat de helft van de mensen geen test krijgt toegestuurd en dat heel wat mensen die die wel krijgen niet deelnemen, sporen we maar een kwart van de darmkankers vroegtijdig op. En dat is te weinig."

Elk jaar krijgen 8.500 mensen in België te horen dat ze darmkanker hebben. Dit jaar waren er al nieuwe 1.357 gevallen. Luc Colemont, directeur van de vzw Stop Darmkanker, pleit voor een opsporende test vanaf 50 jaar - waar nu pas vanaf 55 getest wordt op de ziekte.Tussen begin januari en nu stierven al 531 mensen aan de ziekte. 'Dat is vier keer meer dan in het verkeer', zegt Colemont. Nochtans is darmkanker, dat vooral 50-plussers treft, makkelijk op te sporen. En in een vroeg stadium kan de ziekte goed behandeld worden: wie er snel bij is, heeft 90 procent kans op genezing. De opsporing gebeurt met een stoelgangtest. Bij een grootschalig bevolkingsonderzoek in 2016 kregen ruim 550.000 Vlamingen zo'n test toegestuurd. Meer dan de helft (54,5 procent) van hen nam deel en stuurde een staal terug. Bij 6,6 procent van hen was het resultaat afwijkend en moest er dus bijkomend onderzoek worden verricht. Een goed resultaat, zegt Colemont, want zo konden in Vlaanderen jaarlijks ongeveer 2.000 darmkankers in een vroeg stadium worden opgespoord.Er is zeker nog ruimte voor verbetering, want één op de zeven patiënten met een afwijkend resultaat laat zich niet verder onderzoeken. 'De participatiegraad gaat de laatste jaren omhoog, van 50,3 procent in 2014 naar 54,5 in 2016. Maar dat cijfer moet nog hoger. We zien bovendien sterke regionale verschillen: rond de 70 procent in Noord-Limburg en de Kempen en minder dan 25 procent in de Vlaamse rand en rond Brussel', zegt Colemont. Opmerkelijk is dat Wallonië en Brussel achterophinken. Daar neemt respectievelijk slechts 14,6 procent en 15,1 procent van het doelpubliek deel. 'Het is tijd voor een inhaalbeweging', zegt dokter Ghislain Houbiers van de Fédération Liégeoise de Cancérologie Digestive, dat de persconferentie mee organiseerde. De weg is echter nog zeer lang, 'aangezien 40 procent van de positieve testers geen colonoscopie liet uitvoeren'. Colemont pleitte ook voor een test vanaf 50 jaar. Nu krijgen enkel mensen tussen 55 en 74 de test toegestuurd, en dat terwijl volgens Colemont blijkt dat de Vlaming op steeds jongere leeftijd getroffen wordt door de ziekte. Een zevende van de patiënten is overigens jonger dan 50 als ze de diagnose te horen krijgen en dat aandeel zal de komende jaren alleen maar groter worden. 'We moeten absoluut vroeger beginnen met screenen', zegt Colemont nog. "Als je rekent dat de helft van de mensen geen test krijgt toegestuurd en dat heel wat mensen die die wel krijgen niet deelnemen, sporen we maar een kwart van de darmkankers vroegtijdig op. En dat is te weinig."