Een beroerte hakt stevig in het leven. Soms bijna onzichtbaar met kleine aantastingen van de verstandelijke vermogens. Een verhoogde bloeddruk is de grootste boosdoener.

Je hoeft geen full-blown beroerte op te lopen, om al hard aangepakt te worden door de risicofactoren die bijdragen tot een beroerte. Want zelfs mensen die nog nooit een beroerte hadden, kunnen al last hebben van een aantasting van hun verstandelijke vermogens, zo stellen de Amerikaanse National Institutes of Health vast in een nieuwe studie in het 8 novembernummer van Neurology.

Zware gevolgen

Bij een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA) loopt het fout met de bloedvoorziening ergens in de hersenen, waardoor een deel van de hersencellen schade oploopt. Dat is jaarlijks het lot van ongeveer een 20.000 Belgen. De helft sterft binnen het jaar.

Van de rest blijft een groot deel sukkelen met ernstige beperkingen. De meest opvallende zijn spraak- en bewegingsstoornissen. Maar veranderingen van persoonlijkheid en aantastingen van het geheugen en redeneervermogen komen eveneens vaak voor. Met als gevolg dat gewone dagelijkse dingen doen dikwijls niet meer lukt.

Minder zichtbaar, even venijnig

Sommige beroertes vallen echter nauwelijks op, de reden waarom men ze stille of 'silentieuze' beroertes noemt. Ze vallen minder op omdat de schade minder omvangrijk is. Maar veel opeenvolgende stille beroertes kunnen even desastreus zijn voor de hersenen als één grote. Ze tasten de verstandelijke vermogens aan en leiden tot dementie. Vermoedelijk dragen ze ook bij tot het ontstaan van de ziekte van Alzheimer.

Jaarlijks komen er in België ongeveer 20.000 dementerenden bij. Stille beroertes spelen daar zonder enige twijfel een grote rol in.

Verlaag die druk

Een verhoogde bloeddruk is de belangrijkste risicofactor. Hij maakt het risico op een beroerte ongeveer 4 tot 6 maal groter. Dat blijkt ook uit de Amerikaanse studie.

Die volgde ongeveer 24.000 gezonde volwassenen die gedurende 4 opeenvolgen jaren een test voor hun verstandelijke vermogens aflegden. Aan het einde van de studie vertoonden 1907 mensen tekenen van verstandelijk verval zonder beroerte. Bij een deel was er een duidelijk verband met de bloeddruk: elke verhoging van de bloeddruk met 1 punt (10 millimeter kwik) verhoogde het risico op verstandelijk verval met 4 orocent.

Het grote probleem met een verhoogde bloeddruk is dat je er niets van merkt tot het te laat is. In ons land heeft ongeveer 1 op 3 volwassenen een verhoogde bloeddruk.

Jan Etienne, Bodytalk

Een beroerte hakt stevig in het leven. Soms bijna onzichtbaar met kleine aantastingen van de verstandelijke vermogens. Een verhoogde bloeddruk is de grootste boosdoener. Je hoeft geen full-blown beroerte op te lopen, om al hard aangepakt te worden door de risicofactoren die bijdragen tot een beroerte. Want zelfs mensen die nog nooit een beroerte hadden, kunnen al last hebben van een aantasting van hun verstandelijke vermogens, zo stellen de Amerikaanse National Institutes of Health vast in een nieuwe studie in het 8 novembernummer van Neurology. Zware gevolgen Bij een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA) loopt het fout met de bloedvoorziening ergens in de hersenen, waardoor een deel van de hersencellen schade oploopt. Dat is jaarlijks het lot van ongeveer een 20.000 Belgen. De helft sterft binnen het jaar. Van de rest blijft een groot deel sukkelen met ernstige beperkingen. De meest opvallende zijn spraak- en bewegingsstoornissen. Maar veranderingen van persoonlijkheid en aantastingen van het geheugen en redeneervermogen komen eveneens vaak voor. Met als gevolg dat gewone dagelijkse dingen doen dikwijls niet meer lukt. Minder zichtbaar, even venijnig Sommige beroertes vallen echter nauwelijks op, de reden waarom men ze stille of 'silentieuze' beroertes noemt. Ze vallen minder op omdat de schade minder omvangrijk is. Maar veel opeenvolgende stille beroertes kunnen even desastreus zijn voor de hersenen als één grote. Ze tasten de verstandelijke vermogens aan en leiden tot dementie. Vermoedelijk dragen ze ook bij tot het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Jaarlijks komen er in België ongeveer 20.000 dementerenden bij. Stille beroertes spelen daar zonder enige twijfel een grote rol in. Verlaag die druk Een verhoogde bloeddruk is de belangrijkste risicofactor. Hij maakt het risico op een beroerte ongeveer 4 tot 6 maal groter. Dat blijkt ook uit de Amerikaanse studie. Die volgde ongeveer 24.000 gezonde volwassenen die gedurende 4 opeenvolgen jaren een test voor hun verstandelijke vermogens aflegden. Aan het einde van de studie vertoonden 1907 mensen tekenen van verstandelijk verval zonder beroerte. Bij een deel was er een duidelijk verband met de bloeddruk: elke verhoging van de bloeddruk met 1 punt (10 millimeter kwik) verhoogde het risico op verstandelijk verval met 4 orocent. Het grote probleem met een verhoogde bloeddruk is dat je er niets van merkt tot het te laat is. In ons land heeft ongeveer 1 op 3 volwassenen een verhoogde bloeddruk. Jan Etienne, Bodytalk