Duidelijke regels voor de alcoholverkoop aan minderjarigen, meer controle op de leeftijdssloten op drankautomaten en een strenger toezicht op reclame die gericht is op jongeren. Dat is een greep uit de maatregelen die minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) neemt in de strijd tegen problematisch drankgebruik.

Winkels en horecazaken zijn niet altijd op de hoogte van wat ze precies aan jongeren van zestien tot achttien jaar mogen verkopen. Minister De Block verduidelijkt daarom de regels. Enkel bier en wijn zijn voor die leeftijdgroep toegelaten. Alcoholische aperitieven zijn dat niet. Daarnaast moeten meer controles er voor zorgen dat automaten met alcoholische dranken uitgerust zijn met geldige en werkende leeftijdssloten. De overheid gaat ook strenger toezien op reclame voor alcoholhoudende producten, gericht op minderjarigen. Elke grote reclamecampagne op tv of radio moet op voorhand worden voorgelegd aan de Jury voor Ethische Praktijken (JEP), waar de administratie Volksgezondheid een zitje krijgt. De boetes voor inbreuken op de reclameregels gaan omhoog.

Wachten beu

Ik wacht niet meer tot iedereen zijn of haar handtekening onder een eindtekst heeft gezet

Maggie De Block

Minister De Block kondigt bovendien aan dat ze de federale maatregelen uitvoert uit het actieplan waarover de federale en gemeenschapsministers nog altijd overleg plegen. Maandag staat een nieuwe interministeriële conferentie geprogrammeerd. Blijkbaar is ze het wachten op een handtekening over een eindtekst beu. "Ik voer de maatregelen uit waarvoor ik bevoegd ben en ik voeg er nog een aantal nieuwe aan toe. Hopelijk nemen de overheden op de andere bestuursniveaus nu ook hun verantwoordelijkheid", zegt De Block.

Zo komen er een sensibiliseringscampagne en extra vormingen voor zorgverstrekkers om zwangere vrouwen nog beter in te lichten over de gevaren van alcohol tijdens de zwangerschap, maar ook voordien en tijdens de periode van de borstvoeding.

De liberale minister wil via overleg met de sector tot een vrijwillig etiket komen dat de minimumleeftijden vermeldt. Jaarlijks gaat ook 467.000 euro naar een project met alcohol-liaisons op de spoeddiensten. Zij moeten problematisch alcoholgebruik snel opsporen en behandelen.

Maatregelen die al in gang werden gezet, zijn de verhoogde accijnzen op alcohol en de aanwerving van twaalf extra controleurs bij de FOD Volksgezondheid.

'Te weinig'

CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle vindt de maatregelen "te licht en te weinig." Het stoot Muylle tegen de borst dat de minister "de vlucht vooruit" heeft genomen en het punt rond alcohol van de agenda van de interministeriële conferentie van maandag heeft gehaald.

Volgens Kamerlid Muylle van coalitiepartner CD&V zijn de maatregelen te licht naar de aanbodzijde en dan vooral naar de anonieme verkoop 's nachts. Verslaafden gaan vaak 's nachts op zoek naar alcohol en kunnen dan terecht in tankstations en nachtwinkels, waar geen sociale controle bestaat, licht Muylle toe. Om dat tegen te gaan, ontbreken volgens haar maatregelen.

Daarnaast zijn de drie toegevoegde maatregelen te zeer gericht op jongeren en dat vindt Muylle jammer. De cijfers rond alcoholgebruik geven aan dat het niet opgelost is, maar dat het wel in de goede richting gaat, terwijl bij de "één miljoen problematische drinkers" vooral volwassenen horen. "Elke stap vooruit is een goede stap", preciseert het Kamerlid, maar voor de volwassenen zitten er te weinig maatregelen in.

In oktober konden het federale niveau en de gemeenschappen geen akkoord bereiken over een globaal alcoholplan omdat de federale maatregelen volgens de deelstaten onvoldoende waren, herinnert Muylle. De Vlaamse christendemocrate vermoedt dat de minister wist dat de bijkomende maatregelen maandag een onvoldoende zouden meekregen van de Vlaamse gemeenschap. Om die negatieve reactie niet af te wachten, heeft ze volgens Muylle nu de vlucht vooruit genomen. Muylle vreest nu dat er geen gemeenschappelijk plan zal komen.

Duidelijke regels voor de alcoholverkoop aan minderjarigen, meer controle op de leeftijdssloten op drankautomaten en een strenger toezicht op reclame die gericht is op jongeren. Dat is een greep uit de maatregelen die minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) neemt in de strijd tegen problematisch drankgebruik.Winkels en horecazaken zijn niet altijd op de hoogte van wat ze precies aan jongeren van zestien tot achttien jaar mogen verkopen. Minister De Block verduidelijkt daarom de regels. Enkel bier en wijn zijn voor die leeftijdgroep toegelaten. Alcoholische aperitieven zijn dat niet. Daarnaast moeten meer controles er voor zorgen dat automaten met alcoholische dranken uitgerust zijn met geldige en werkende leeftijdssloten. De overheid gaat ook strenger toezien op reclame voor alcoholhoudende producten, gericht op minderjarigen. Elke grote reclamecampagne op tv of radio moet op voorhand worden voorgelegd aan de Jury voor Ethische Praktijken (JEP), waar de administratie Volksgezondheid een zitje krijgt. De boetes voor inbreuken op de reclameregels gaan omhoog. Minister De Block kondigt bovendien aan dat ze de federale maatregelen uitvoert uit het actieplan waarover de federale en gemeenschapsministers nog altijd overleg plegen. Maandag staat een nieuwe interministeriële conferentie geprogrammeerd. Blijkbaar is ze het wachten op een handtekening over een eindtekst beu. "Ik voer de maatregelen uit waarvoor ik bevoegd ben en ik voeg er nog een aantal nieuwe aan toe. Hopelijk nemen de overheden op de andere bestuursniveaus nu ook hun verantwoordelijkheid", zegt De Block. Zo komen er een sensibiliseringscampagne en extra vormingen voor zorgverstrekkers om zwangere vrouwen nog beter in te lichten over de gevaren van alcohol tijdens de zwangerschap, maar ook voordien en tijdens de periode van de borstvoeding. De liberale minister wil via overleg met de sector tot een vrijwillig etiket komen dat de minimumleeftijden vermeldt. Jaarlijks gaat ook 467.000 euro naar een project met alcohol-liaisons op de spoeddiensten. Zij moeten problematisch alcoholgebruik snel opsporen en behandelen. Maatregelen die al in gang werden gezet, zijn de verhoogde accijnzen op alcohol en de aanwerving van twaalf extra controleurs bij de FOD Volksgezondheid. CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle vindt de maatregelen "te licht en te weinig." Het stoot Muylle tegen de borst dat de minister "de vlucht vooruit" heeft genomen en het punt rond alcohol van de agenda van de interministeriële conferentie van maandag heeft gehaald. Volgens Kamerlid Muylle van coalitiepartner CD&V zijn de maatregelen te licht naar de aanbodzijde en dan vooral naar de anonieme verkoop 's nachts. Verslaafden gaan vaak 's nachts op zoek naar alcohol en kunnen dan terecht in tankstations en nachtwinkels, waar geen sociale controle bestaat, licht Muylle toe. Om dat tegen te gaan, ontbreken volgens haar maatregelen. Daarnaast zijn de drie toegevoegde maatregelen te zeer gericht op jongeren en dat vindt Muylle jammer. De cijfers rond alcoholgebruik geven aan dat het niet opgelost is, maar dat het wel in de goede richting gaat, terwijl bij de "één miljoen problematische drinkers" vooral volwassenen horen. "Elke stap vooruit is een goede stap", preciseert het Kamerlid, maar voor de volwassenen zitten er te weinig maatregelen in. In oktober konden het federale niveau en de gemeenschappen geen akkoord bereiken over een globaal alcoholplan omdat de federale maatregelen volgens de deelstaten onvoldoende waren, herinnert Muylle. De Vlaamse christendemocrate vermoedt dat de minister wist dat de bijkomende maatregelen maandag een onvoldoende zouden meekregen van de Vlaamse gemeenschap. Om die negatieve reactie niet af te wachten, heeft ze volgens Muylle nu de vlucht vooruit genomen. Muylle vreest nu dat er geen gemeenschappelijk plan zal komen.