Thuis bevallen onder begeleiding van een gynaecoloog is even veilig als in het ziekenhuis, concluderen Nederlandse gynaecologen en verloskundigen. Dat schrijft de Nederlandse krant NRC Handelsblad.

Nochtans kwamen Utrechtse onderzoekers in 2010 tot een tegenovergestelde conclusie. Zij stelden dat de kans dat een kind tijdens of kort na de bevalling overlijdt 2,3 keer groter is wanneer de bevalling start onder begeleiding van een verloskundige in plaats van een gynaecoloog.

Maar er kwam veel kritiek op de studie. Een van de bezwaren was dat het onderzoek geografisch niet representatief was.

Vier critici van de vorige studie werkten nu mee aan het Amsterdamse onderzoek. 'De studie onderzocht bijna twee keer zoveel bevallingen (ruim 80.000) waardoor de uitslag veel nauwkeuriger is', klinkt het. Wel werden gegevens uit dezelfde periode gebruikt.

Voldragen zwangerschap

Beide onderzoeken richtten zich alleen maar op babysterfte tijdens de bevalling na een normale zwangerschapsduur. Bij die zwangeren vindt ongeveer een tiende van de totale babysterfte plaats.

'De sterfte bij een bevalling na een voldragen zwangerschap is maar een klein stukje van de sterfte', benadrukt hoogleraar gynaecologie in het AMC Joris van der Post in de krant. 'Maar zo'n overlijden is extra zwaar voor de ouders, omdat ze zien dat het kind al helemaal klaar was.'

'Cowboyverhalen over onveilige toestanden'

Uit cijfers van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid blijkt dat het aantal vrouwen dat in België thuis bevalt, en niet in een ziekenhuis, daalt. In vier jaar tijd zijn er maar liefst twintig procent minder thuisbevallingen. Een opmerkelijke evolutie die vooral te wijten is aan het feit dat tal van vroedvrouwen omwille van financiële redenen gestopt zijn met hun beroep.

Al is er volgens vroedvrouwen er meer aan de hand. 'Cowboyverhalen over onveilige toestanden bij thuisbevallingen doen vrouwen steeds meer kiezen voor een bevalling in een ziekenhuis', zegt een zelfstandige vroedvrouw. ' (AVE)

Thuis bevallen onder begeleiding van een gynaecoloog is even veilig als in het ziekenhuis, concluderen Nederlandse gynaecologen en verloskundigen. Dat schrijft de Nederlandse krant NRC Handelsblad. Nochtans kwamen Utrechtse onderzoekers in 2010 tot een tegenovergestelde conclusie. Zij stelden dat de kans dat een kind tijdens of kort na de bevalling overlijdt 2,3 keer groter is wanneer de bevalling start onder begeleiding van een verloskundige in plaats van een gynaecoloog.Maar er kwam veel kritiek op de studie. Een van de bezwaren was dat het onderzoek geografisch niet representatief was. Vier critici van de vorige studie werkten nu mee aan het Amsterdamse onderzoek. 'De studie onderzocht bijna twee keer zoveel bevallingen (ruim 80.000) waardoor de uitslag veel nauwkeuriger is', klinkt het. Wel werden gegevens uit dezelfde periode gebruikt. Beide onderzoeken richtten zich alleen maar op babysterfte tijdens de bevalling na een normale zwangerschapsduur. Bij die zwangeren vindt ongeveer een tiende van de totale babysterfte plaats.'De sterfte bij een bevalling na een voldragen zwangerschap is maar een klein stukje van de sterfte', benadrukt hoogleraar gynaecologie in het AMC Joris van der Post in de krant. 'Maar zo'n overlijden is extra zwaar voor de ouders, omdat ze zien dat het kind al helemaal klaar was.' Uit cijfers van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid blijkt dat het aantal vrouwen dat in België thuis bevalt, en niet in een ziekenhuis, daalt. In vier jaar tijd zijn er maar liefst twintig procent minder thuisbevallingen. Een opmerkelijke evolutie die vooral te wijten is aan het feit dat tal van vroedvrouwen omwille van financiële redenen gestopt zijn met hun beroep.Al is er volgens vroedvrouwen er meer aan de hand. 'Cowboyverhalen over onveilige toestanden bij thuisbevallingen doen vrouwen steeds meer kiezen voor een bevalling in een ziekenhuis', zegt een zelfstandige vroedvrouw. ' (AVE)