Naar schatting 10 tot 15 procent van de koppels in ons land ervaart vruchtbaarheidsstoornissen. Van de koppels die wel zwanger raken, spontaan of met medische hulp, krijgt eveneens tot 15 procent te maken met een zwangerschapsverlies. De emoties die daarmee gepaard gaan, worden niet altijd even goed (h)erkend door vrienden, familie en collega's. Maar ook single mannen en vrouwen die vrezen dat ze misschien nooit hun langverwachte baby in de armen zullen kunnen sluiten, omdat ze de juiste partner (nog) niet zijn tegengekomen, hullen zich vaak in stilzwijgen.
...