Dat wierook helend zou werken, weerlegt consumentenorganisatie Test Aankoop met een recente test. Over het geestelijke aspect wordt gezwegen, maar onze fysieke gezondheid heeft er alles behalve baat bij. Wierookwalmen verspreiden niet alleen een geur, maar ook kankerverwekkende stoffen. Benzeen en formaldehyde, die ook bij het roken van een sigaret vrijkomen, zijn het voorbeeld bij uitstek. Daarnaast verspreidt wierook fijnstofdeeltjes die de ademhaling kunnen belemmeren. De cocktail van al deze stoffen kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en irritatie van ogen en longen.

Voor de test verzamelde Test Aankoop steekproefgewijs acht wierookproducten uit het gigantische gamma. In het labo gingen ze na of er bij ontbranding giftige stoffen vrijkwamen. Alle acht producten pleitten schuldig, los van het feit of het om natuurlijke of synthetische wierook ging. Zelfs in die mate dat een mediterende monnik gehuld in wierookwalmen zijn gezondheid evenveel oneer aandoet als een kettingroker.

Niets nieuws

In 2004 wees Test Aankoop de overheid voor het eerst op deze gezondheidsrisico's. Zeven jaar geleden trokken ze opnieuw aan de alarmbel. Dit bleef niet ongehoord, en leidde tot Europese normen bij de testmethodologie en de interpretatie van testresultaten van producten die geuren verspreiden na ontbranding. Naast wierook zijn geurkaarsen een gekend voorbeeld.

Naar aanleiding van de onthutsende resultaten vraagt de consumentenorganisatie de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid de geteste producten meteen uit de rekken te halen. Daarnaast wil Test Aankoop de richtlijnen voor de verkoop van sigaretten doortrekken naar de verkoop van wierookstokjes. Denk aan een verbod op verkoop aan minderjarigen, een reclameverbod en een duidelijke etikettering van gezondheidsrisico's op de betreffende producten.

Binnen vier muren

Over het aandeel van wierook in de luchtvervuiling binnenhuis doet het onderzoek geen rechtstreekse uitspraak, al kunnen we wel stellen dat wierook deze allerminst bevordert. Wel zegt Test Aankoop bezorgt te zijn over de luchtverontreiniging in huis. De luchtverontreiniging van onze buitenlucht en zijn gevolgen voor onze gezondheid zijn algemeen geweten, maar over de binnenlucht die we ongeveer 80 procent van de tijd inademen, wordt veel minder gesproken.

Het grootste deel van de dag brengen we door in gesloten ruimtes. Deze bevatten chemische en biologische verontreinigde stoffen die gezondheidsrisico's met zich meedragen. De vervuiling van de binnenlucht is voornamelijk te wijten aan de vervuilde buitenlucht, de bewoners en hun activiteiten, de gebruikte bouwmaterialen en het meubilair. Daarbovenop wordt de graad van verontreiniging beïnvloed door de temperatuur, de ventilatie, de vochtigheidsgraad en de luchtverversing. De binnenluchtvervuiling is dus onderhevig aan tal van factoren die je zelf kan sturen.

Verbeter de kwaliteit van je binnenlucht met deze vier tips:

  • Verlucht je huis dagelijks twee keer een kwartier door te zorgen voor een luchtdoorstroming.
  • Controleer en gebruik je ventilatiesysteem.
  • Kies voor ecologische huishoudproducten.
  • Vermijd deodorants en binnenhuisparfums.

Lees ook:

'De buitenlucht domineert de media, maar de binnenlucht is nog meer vervuild'

Dat wierook helend zou werken, weerlegt consumentenorganisatie Test Aankoop met een recente test. Over het geestelijke aspect wordt gezwegen, maar onze fysieke gezondheid heeft er alles behalve baat bij. Wierookwalmen verspreiden niet alleen een geur, maar ook kankerverwekkende stoffen. Benzeen en formaldehyde, die ook bij het roken van een sigaret vrijkomen, zijn het voorbeeld bij uitstek. Daarnaast verspreidt wierook fijnstofdeeltjes die de ademhaling kunnen belemmeren. De cocktail van al deze stoffen kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en irritatie van ogen en longen. Voor de test verzamelde Test Aankoop steekproefgewijs acht wierookproducten uit het gigantische gamma. In het labo gingen ze na of er bij ontbranding giftige stoffen vrijkwamen. Alle acht producten pleitten schuldig, los van het feit of het om natuurlijke of synthetische wierook ging. Zelfs in die mate dat een mediterende monnik gehuld in wierookwalmen zijn gezondheid evenveel oneer aandoet als een kettingroker.In 2004 wees Test Aankoop de overheid voor het eerst op deze gezondheidsrisico's. Zeven jaar geleden trokken ze opnieuw aan de alarmbel. Dit bleef niet ongehoord, en leidde tot Europese normen bij de testmethodologie en de interpretatie van testresultaten van producten die geuren verspreiden na ontbranding. Naast wierook zijn geurkaarsen een gekend voorbeeld. Naar aanleiding van de onthutsende resultaten vraagt de consumentenorganisatie de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid de geteste producten meteen uit de rekken te halen. Daarnaast wil Test Aankoop de richtlijnen voor de verkoop van sigaretten doortrekken naar de verkoop van wierookstokjes. Denk aan een verbod op verkoop aan minderjarigen, een reclameverbod en een duidelijke etikettering van gezondheidsrisico's op de betreffende producten.Over het aandeel van wierook in de luchtvervuiling binnenhuis doet het onderzoek geen rechtstreekse uitspraak, al kunnen we wel stellen dat wierook deze allerminst bevordert. Wel zegt Test Aankoop bezorgt te zijn over de luchtverontreiniging in huis. De luchtverontreiniging van onze buitenlucht en zijn gevolgen voor onze gezondheid zijn algemeen geweten, maar over de binnenlucht die we ongeveer 80 procent van de tijd inademen, wordt veel minder gesproken.Het grootste deel van de dag brengen we door in gesloten ruimtes. Deze bevatten chemische en biologische verontreinigde stoffen die gezondheidsrisico's met zich meedragen. De vervuiling van de binnenlucht is voornamelijk te wijten aan de vervuilde buitenlucht, de bewoners en hun activiteiten, de gebruikte bouwmaterialen en het meubilair. Daarbovenop wordt de graad van verontreiniging beïnvloed door de temperatuur, de ventilatie, de vochtigheidsgraad en de luchtverversing. De binnenluchtvervuiling is dus onderhevig aan tal van factoren die je zelf kan sturen.Lees ook: 'De buitenlucht domineert de media, maar de binnenlucht is nog meer vervuild'