Consumentenorganisatie Test-Aankoop blijft bij de eis om producten met rodegistrijst enkel als geneesmiddelen te verkopen. Nu worden sommige van die producten als voedingssupplement beschouwd. Test-Aankoop wijst op een recente Italiaanse studie die de "mogelijke gevaren" blootlegt.

Producten met rodegistrijst worden verkocht als alternatief voor cholesterolverlagende geneesmiddelen.In 2015, publiceerde Test-Aankoop een artikel over dit onderwerp met bijhorende productanalyse. De conclusie was duidelijk: zelfs indien kan worden aangetoond dat rodegistrijst bijdraagt tot een vergelijkbare daling van de lipiden als bij geregistreerde geneesmiddelen, bestaat er echter nog weinig bewijs wat de doeltreffendheid betreft met betrekking tot cardiovasculaire aandoeningen en sterfte. Ook is er op dit moment nog maar weinig geweten over eventuele ongewenste bijwerkingen op korte en lange termijn. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block ondertekende in december van vorig jaar een richtlijn voor producten met rodegistrijst, na analyse door het Gemengd Comité binnen het Agentschap voor Geneesmiddelen. Die richtlijn zegt dat producten die maximaal 10 mg monacoline K per dag verschaffen als "voedingssupplementen" mogen worden beschouwd. Test-Aankoop is het daar niet mee eens. "Het is absoluut niet aangetoond dat doseringen gelijk of lager dan 10 mg vrij zijn van ernstige bijwerkingen. Zo meldt de Italiaanse studie ernstige bijwerkingen bij doses van slechts 3 mg", aldus de organisatie.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop blijft bij de eis om producten met rodegistrijst enkel als geneesmiddelen te verkopen. Nu worden sommige van die producten als voedingssupplement beschouwd. Test-Aankoop wijst op een recente Italiaanse studie die de "mogelijke gevaren" blootlegt. Producten met rodegistrijst worden verkocht als alternatief voor cholesterolverlagende geneesmiddelen.In 2015, publiceerde Test-Aankoop een artikel over dit onderwerp met bijhorende productanalyse. De conclusie was duidelijk: zelfs indien kan worden aangetoond dat rodegistrijst bijdraagt tot een vergelijkbare daling van de lipiden als bij geregistreerde geneesmiddelen, bestaat er echter nog weinig bewijs wat de doeltreffendheid betreft met betrekking tot cardiovasculaire aandoeningen en sterfte. Ook is er op dit moment nog maar weinig geweten over eventuele ongewenste bijwerkingen op korte en lange termijn. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block ondertekende in december van vorig jaar een richtlijn voor producten met rodegistrijst, na analyse door het Gemengd Comité binnen het Agentschap voor Geneesmiddelen. Die richtlijn zegt dat producten die maximaal 10 mg monacoline K per dag verschaffen als "voedingssupplementen" mogen worden beschouwd. Test-Aankoop is het daar niet mee eens. "Het is absoluut niet aangetoond dat doseringen gelijk of lager dan 10 mg vrij zijn van ernstige bijwerkingen. Zo meldt de Italiaanse studie ernstige bijwerkingen bij doses van slechts 3 mg", aldus de organisatie.