In de jaren 2007 tot en met 2010 werden er in 150 Belgische ziekenhuizen 10.858 gevallen van Clostridium difficile-infecties geregistreerd. De helft van de getroffen mensen, iets meer mannen dan vrouwenn, was ouder dan 78. Een aantal overleefde de infectie niet. De gegevens zijn terug te vinden in het rapport over dit onderwerp van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van dit jaar.

Levensbedreigende diarree

In principe is Clostridium difficile niet die moeilijke bacterie zoals haar naam wel zou doen vermoeden. Je vindt ze terug in het darmstelsel bij ongeveer 80% van de pasgeborenen en 9% van de volwassenen. In normale omstandigheden wordt haar groei onderdrukt door de tienduizenden goedaardige bacteriesoorten die in onze darm leven. Maar wanneer die het loodje leggen, zoals na een zware behandeling met antibiotica, hebben zij het veld nagenoeg voor zich alleen. Ze kan dan overmatig gaan woekeren en ze produceert daarbij toxines die de werking van de darm stevig aantasten. Met zware, levensbedreigende diarree en andere darmproblemen tot gevolg.

Ziekenhuisbacterie

Clostridium difficile is daarmee de belangrijkste oorzaak van diarree na antbioticabehandeling. Ze is ondertussen steeds meer ongevoelig geworden voor antibiotica het gevolg van onverstandig en overmatig gebruik van die geneesmiddelen. Ze wordt tegenwoordig tot de zogenaamde ziekenhuisbacteriën gerekend.

Het aantal gevallen en de sterfte is de laatste 10 jaar sterk toegenomen, maar de laatste jaren lijken de aantallen wat gestabiliseerd. In het verleden trof ze vooral oudere patiënten in ziekenhuizen of bewoners van rusthuizen. Sinds de laatste jaren is er ook een toename buiten die instellingen.

Sommige instellingen scoren vrij goed en zien slechts weinig infecties onder de mensen die zij opnemen. Andere instellingen doen het veel slechter. Een bewijs dat er nog heel wat kan gedaan worden aan de preventie van deze aandoeningen zo stelt het WIV-rapport.

Voedselmassa-transplantatie Omdat ziekenhuisinfecties zo ongevoelig zijn geworden voor antibiotica wordt volop uitgekeken naar andere behandelingsmogelijkheden. Volgens recente gegevens van het American College of Gastroenterology biedt stoelgangtransplantatie een interessante uitweg.

Daarvoor wordt wat van de verteerde voedselmassa uit de darm van een gezonde persoon weggenomen, gemengd met fysiologisch water of wat melk en vervolgens met een dun buisje tot in de dunne darm van de patiënt gebracht. Er wordt gesproken van 90% succes en van nog meer wanneer de nog resterende darmbacteriën vooraf met een vernietigend antibioticum uitgeroeid wordt.

Er zin nog wel wat vragen over de mogelijke risico's en gevaren van deze al bij al eenvoudige ingreep. Maar de behandeling stuiten op nogal wat weerstand. Die benaming alleen al. Misschien zouden mensen sneller toestemming geven wanneer artsen zouden spreken van een transplantatie van verteerd voedsel of van darmbacteriën, tout court. Zeg nu zelf, wat kan je daar tegen hebben.

Jan Etienne, Bodytalk

In de jaren 2007 tot en met 2010 werden er in 150 Belgische ziekenhuizen 10.858 gevallen van Clostridium difficile-infecties geregistreerd. De helft van de getroffen mensen, iets meer mannen dan vrouwenn, was ouder dan 78. Een aantal overleefde de infectie niet. De gegevens zijn terug te vinden in het rapport over dit onderwerp van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van dit jaar. Levensbedreigende diarree In principe is Clostridium difficile niet die moeilijke bacterie zoals haar naam wel zou doen vermoeden. Je vindt ze terug in het darmstelsel bij ongeveer 80% van de pasgeborenen en 9% van de volwassenen. In normale omstandigheden wordt haar groei onderdrukt door de tienduizenden goedaardige bacteriesoorten die in onze darm leven. Maar wanneer die het loodje leggen, zoals na een zware behandeling met antibiotica, hebben zij het veld nagenoeg voor zich alleen. Ze kan dan overmatig gaan woekeren en ze produceert daarbij toxines die de werking van de darm stevig aantasten. Met zware, levensbedreigende diarree en andere darmproblemen tot gevolg. Ziekenhuisbacterie Clostridium difficile is daarmee de belangrijkste oorzaak van diarree na antbioticabehandeling. Ze is ondertussen steeds meer ongevoelig geworden voor antibiotica het gevolg van onverstandig en overmatig gebruik van die geneesmiddelen. Ze wordt tegenwoordig tot de zogenaamde ziekenhuisbacteriën gerekend. Het aantal gevallen en de sterfte is de laatste 10 jaar sterk toegenomen, maar de laatste jaren lijken de aantallen wat gestabiliseerd. In het verleden trof ze vooral oudere patiënten in ziekenhuizen of bewoners van rusthuizen. Sinds de laatste jaren is er ook een toename buiten die instellingen. Sommige instellingen scoren vrij goed en zien slechts weinig infecties onder de mensen die zij opnemen. Andere instellingen doen het veel slechter. Een bewijs dat er nog heel wat kan gedaan worden aan de preventie van deze aandoeningen zo stelt het WIV-rapport. Voedselmassa-transplantatie Omdat ziekenhuisinfecties zo ongevoelig zijn geworden voor antibiotica wordt volop uitgekeken naar andere behandelingsmogelijkheden. Volgens recente gegevens van het American College of Gastroenterology biedt stoelgangtransplantatie een interessante uitweg. Daarvoor wordt wat van de verteerde voedselmassa uit de darm van een gezonde persoon weggenomen, gemengd met fysiologisch water of wat melk en vervolgens met een dun buisje tot in de dunne darm van de patiënt gebracht. Er wordt gesproken van 90% succes en van nog meer wanneer de nog resterende darmbacteriën vooraf met een vernietigend antibioticum uitgeroeid wordt. Er zin nog wel wat vragen over de mogelijke risico's en gevaren van deze al bij al eenvoudige ingreep. Maar de behandeling stuiten op nogal wat weerstand. Die benaming alleen al. Misschien zouden mensen sneller toestemming geven wanneer artsen zouden spreken van een transplantatie van verteerd voedsel of van darmbacteriën, tout court. Zeg nu zelf, wat kan je daar tegen hebben. Jan Etienne, Bodytalk