Koolstofmonoxidevergiftiging is de meest dodelijke vorm van intoxicatie in België. Jaarlijks zijn er in België zo'n 1200 CO-vergiftigingen. Per jaar overlijden er een 30-tal mensen aan.
...

Koolstofmonoxidevergiftiging is de meest dodelijke vorm van intoxicatie in België. Jaarlijks zijn er in België zo'n 1200 CO-vergiftigingen. Per jaar overlijden er een 30-tal mensen aan.Koolstofmonoxide (CO) is een gas dat vrijkomt bij een onvolledige verbranding. Dat kan het geval zijn bij het gebruik van gaskachels of boilers in slecht verluchte ruimtes, maar ook bij een brand, industriële rookgassen of uitlaatgassen van een auto. CO is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas, dat uiterst brandbaar is. Je kunt CO niet waarnemen zonder meettoestel. De ernst van een CO-vergiftiging en de evolutie van de symptomen zijn afhankelijk van de hoeveelheid CO die in het lokaal aanwezig is en de duur dat het slachtoffer in de ruimte was. Vaak kun je een koolstofmonoxidevergiftiging enkel afleiden uit de omstandigheden waarin je het slachtoffer hebt aangetroffen. Symptomen zijn hoofdpijn, duizelig-, suf- en vermoeidheid, hyperventilatie, misselijkheid en braken. Het slachtoffer verliest na verloop van tijd het bewustzijn. Hij kan in coma raken en overlijden. Vaak vertoont het slachtoffer een roze kleur, ook al is hij gestikt. - Benader het slachtoffer enkel als dat kan zonder jezelf in gevaar te brengen. Wacht op de komst van de hulpdiensten als dat niet mogelijk is. Neem geen risico's. - Open eerst deuren en zo mogelijk ook ramen van buitenaf. - Schakel de vermoedelijke bron van CO uit als dat kan. - Evacueer het slachtoffer naar een veilige plaats. - Controleer het bewustzijn van het slachtoffer. - Open de luchtweg en controleer de ademhaling als dat nodig is. - Is het slachtoffer bewusteloos en ademt hij normaal? Leg hem in stabiele zijligging. - Is het slachtoffer bewusteloos en ademt hij niet normaal? Reanimeer. - Alarmeer altijd de hulpdiensten via het telefoonnummer 112. - Is het slachtoffer bewust? Help hem een comfortabele houding aan te nemen. - Gebruik alleen veilige verwarmingstoestellen, die je laat installeren en onderhouden door een vakman. - Gebruik geen verwarmingstoestellen op basis van een vlam zonder ze aan te sluiten op een schoorsteen. - Zorg voor voldoende ventilatie in de woning. Voorzie ook ventilatie in de badkamer als een gasboiler zich in de badkamer bevindt (bijvoorbeeld een luchtrooster in de deur of zet het raam een beetje open). - Zorg ervoor dat de schoorsteen goed werkt. Laat die regelmatig onderhouden door een vakman. - Bij aardgas heeft de vlam bij een normale verbranding een blauwe kleur. Er dreigt gevaar als de vlam groter is dan normaal of een geel-oranje kleur heeft. Advies van een vakman is hier aangewezen. - Laat nooit de motor van een auto draaien in een gesloten ruimte (bijvoorbeeld in een garage). Meer info: AntigifcentrumBron: Bodytalk