Het aantal patiënten dat in ons land minstens één verpakking met bloedverdunnende medicatie inneemt, is in de periode 2008-2012 gestegen van 859.405 tot 1,35 miljoen, een toename met 57,2 procent. Dat blijkt uit het antwoord van minister Laurette Onkelinx (PS) op een parlementaire vraag van Nele Lijnen (Open VLD). Het hospitaalgebruik en de medicatie die niet wordt terugbetaald door het RIZIV, zit niet in de cijfers.

In de periode van augustus 2008 tot en met december 2013 werden in totaal 141 overlijdens gelinkt aan het gebruik van bloedverdunners. Er werd hierbij niet noodzakelijk een verband met het geneesmiddel bewezen, maar toch ook niet uitgesloten. Opvallend is dat dit aantal het afgelopen jaar sterk steeg.

Maagbloedingen

Van september 2012 tot augustus 2013 werden er 62 geregistreerd en van september tot december 2013 opnieuw 26. Lijnen peilde ook naar een studie in Nederland waarin vorig jaar werd gewaarschuwd voor feit dat een nieuw soort bloedverdunners gevaarlijke maagbloedingen kunnen veroorzaken die bij 5 tot 12 procent van de patiënten fataal is.

Volgens Onkelinx is het risico op bloedingen, waaronder gastro-intestinale bloedingen, gekend voor alle bloedverdunners. "Naar aanleiding van deze studie werd recent op Europees niveau een evaluatie van deze geneesmiddelen uitgevoerd. De conclusie luidde dat er geen extra maatregelen nodig zijn vermits de studie geen nieuwe elementen aan het licht bracht", aldus de minister. (Belga/AVE)

Het aantal patiënten dat in ons land minstens één verpakking met bloedverdunnende medicatie inneemt, is in de periode 2008-2012 gestegen van 859.405 tot 1,35 miljoen, een toename met 57,2 procent. Dat blijkt uit het antwoord van minister Laurette Onkelinx (PS) op een parlementaire vraag van Nele Lijnen (Open VLD). Het hospitaalgebruik en de medicatie die niet wordt terugbetaald door het RIZIV, zit niet in de cijfers.In de periode van augustus 2008 tot en met december 2013 werden in totaal 141 overlijdens gelinkt aan het gebruik van bloedverdunners. Er werd hierbij niet noodzakelijk een verband met het geneesmiddel bewezen, maar toch ook niet uitgesloten. Opvallend is dat dit aantal het afgelopen jaar sterk steeg. Maagbloedingen Van september 2012 tot augustus 2013 werden er 62 geregistreerd en van september tot december 2013 opnieuw 26. Lijnen peilde ook naar een studie in Nederland waarin vorig jaar werd gewaarschuwd voor feit dat een nieuw soort bloedverdunners gevaarlijke maagbloedingen kunnen veroorzaken die bij 5 tot 12 procent van de patiënten fataal is. Volgens Onkelinx is het risico op bloedingen, waaronder gastro-intestinale bloedingen, gekend voor alle bloedverdunners. "Naar aanleiding van deze studie werd recent op Europees niveau een evaluatie van deze geneesmiddelen uitgevoerd. De conclusie luidde dat er geen extra maatregelen nodig zijn vermits de studie geen nieuwe elementen aan het licht bracht", aldus de minister. (Belga/AVE)