De beroepsvereniging reageert op een activiteitenverslag van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) waaruit blijkt dat te veel patiënten op spoeddiensten eigenlijk geen spoedverzorging nodig hebben en dat de facturatie vaak hoger ligt dan op basis van geleverde prestaties zou verwacht worden.

'Indianenverhalen'

BeCEP benadrukt dat ze in 2012 al aan het RIZIV een voorstel gedaan heeft om op een eenvoudige en transparante manier alle elementen in beschouwing te nemen die een verantwoorde kostendekking moeten garanderen. "Voorlopig is er nog geen positieve reactie gekomen. Wij stellen overigens vast dat onze voorstellen van toen volledig in overeenstemming zijn met wat de huidige overheid beoogt."

De BeCEP vindt onderhandelingen en samenwerking "essentieel" om een "realistischer beeld te schetsen van de urgentiegeneeskunde en de indianenverhalen die de sector onterecht in een slecht daglicht stellen tot hun ware proporties te herleiden"

(Belga/RR)

De beroepsvereniging reageert op een activiteitenverslag van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) waaruit blijkt dat te veel patiënten op spoeddiensten eigenlijk geen spoedverzorging nodig hebben en dat de facturatie vaak hoger ligt dan op basis van geleverde prestaties zou verwacht worden.BeCEP benadrukt dat ze in 2012 al aan het RIZIV een voorstel gedaan heeft om op een eenvoudige en transparante manier alle elementen in beschouwing te nemen die een verantwoorde kostendekking moeten garanderen. "Voorlopig is er nog geen positieve reactie gekomen. Wij stellen overigens vast dat onze voorstellen van toen volledig in overeenstemming zijn met wat de huidige overheid beoogt."De BeCEP vindt onderhandelingen en samenwerking "essentieel" om een "realistischer beeld te schetsen van de urgentiegeneeskunde en de indianenverhalen die de sector onterecht in een slecht daglicht stellen tot hun ware proporties te herleiden"(Belga/RR)