Elk jaar trekken tussen de 500 en 600 Belgische vrouwen de grens met Nederland over om daar een abortus te laten uitvoeren. Het zijn allemaal vrouwen die meer dan twaalf weken zwanger zijn, en dus in ons land geen recht meer hebben op een vrije abortus. Alleen als er ernstige gezondheidsrisico's zijn, kunnen ze de zwangerschap nog beëindigen.

"Een hypocriete situatie", zegt SP.A-kamerlid Karin Jiroflée, die daarover samen met haar partijgenote Monica De Coninck een resolutie indiende in de Kamer. "De Belgische abortuscentra mogen die vrouwen wel naar Nederland doorverwijzen, maar in eigen land is de ingreep niet toegestaan."

Om dat 'abortustoerisme' te stoppen, stellen Jiroflée en De Coninck voor om de termijn op te trekken tot twintig weken, zoals dat ook in Nederland het geval is. "Er is geen enkele medische ­reden om die grens op twaalf ­weken te ­houden", zegt Jiroflée. Het voorstel wordt gesteund door de abortuscentra.

'Vanuit gynaecologisch oogpunt heel goede zaak'

'Vanuit verloskundig, gynaecologisch standpunt is dit een heel goede zaak', zegt gynaecologe Bettina Blaumeiser van het Centrum Medische Genetica (UZA). 'Elk universitair centrum weet dat een aantal vrouwen naar Nederland trekt, omdat ze hier geen medische indicatie vinden, zijnde een gevaar voor de moeder of de baby, wat in België nodig is om de zwangerschap ook na na twaalf weken te kunnen afbreken. '

Blaumeiser wijst erop dat in een aantal gevallen de zwangerschap pas na de twaalf weken wordt vastgesteld. 'Dat kan onder meer bij vrouwen met een onregelmatige cyclus, tussentijdse bloedingen of medicatiegebruik. Geregeld durven ook jonge meisjes uit schaamte de eerste drie maanden niets zeggen. Ben je voorbij de termijn van veertien weken, wat gemakkelijk kan gebeuren, dan kan je in België niet meer terecht en dat is eigenlijk wel gek.'

Termijn van 12 weken is 'willekeurig'

Volgens de gynaecologe is de termijn van twaalf weken willekeurig, al verwijst ze naar de medische praktijk, waarbij in de eerste twaalf weken een curettage mogelijk is. Later wordt medicatie gebruikt, met weeën en een doodgeboorte tot gevolg. Levensvatbaarheid van de foetus is er volgens haar ten vroegste na week 23 of 24.

'In week 20 wordt wel een grote echo gedaan, waarbij alle organen worden nagekeken. Dikwijls wordt daar nog iets gevonden dat voordien niet werd vastgesteld.' Volgens haar zou een aanpassing van de termijnen niet voor problemen zorgen, door de al aanwezige ervaring met latere zwangerschapsafbreking in geval van een medische indicatie.

(Belga/NSK)

Elk jaar trekken tussen de 500 en 600 Belgische vrouwen de grens met Nederland over om daar een abortus te laten uitvoeren. Het zijn allemaal vrouwen die meer dan twaalf weken zwanger zijn, en dus in ons land geen recht meer hebben op een vrije abortus. Alleen als er ernstige gezondheidsrisico's zijn, kunnen ze de zwangerschap nog beëindigen."Een hypocriete situatie", zegt SP.A-kamerlid Karin Jiroflée, die daarover samen met haar partijgenote Monica De Coninck een resolutie indiende in de Kamer. "De Belgische abortuscentra mogen die vrouwen wel naar Nederland doorverwijzen, maar in eigen land is de ingreep niet toegestaan."Om dat 'abortustoerisme' te stoppen, stellen Jiroflée en De Coninck voor om de termijn op te trekken tot twintig weken, zoals dat ook in Nederland het geval is. "Er is geen enkele medische ­reden om die grens op twaalf ­weken te ­houden", zegt Jiroflée. Het voorstel wordt gesteund door de abortuscentra.'Vanuit gynaecologisch oogpunt heel goede zaak''Vanuit verloskundig, gynaecologisch standpunt is dit een heel goede zaak', zegt gynaecologe Bettina Blaumeiser van het Centrum Medische Genetica (UZA). 'Elk universitair centrum weet dat een aantal vrouwen naar Nederland trekt, omdat ze hier geen medische indicatie vinden, zijnde een gevaar voor de moeder of de baby, wat in België nodig is om de zwangerschap ook na na twaalf weken te kunnen afbreken. 'Blaumeiser wijst erop dat in een aantal gevallen de zwangerschap pas na de twaalf weken wordt vastgesteld. 'Dat kan onder meer bij vrouwen met een onregelmatige cyclus, tussentijdse bloedingen of medicatiegebruik. Geregeld durven ook jonge meisjes uit schaamte de eerste drie maanden niets zeggen. Ben je voorbij de termijn van veertien weken, wat gemakkelijk kan gebeuren, dan kan je in België niet meer terecht en dat is eigenlijk wel gek.' Termijn van 12 weken is 'willekeurig'Volgens de gynaecologe is de termijn van twaalf weken willekeurig, al verwijst ze naar de medische praktijk, waarbij in de eerste twaalf weken een curettage mogelijk is. Later wordt medicatie gebruikt, met weeën en een doodgeboorte tot gevolg. Levensvatbaarheid van de foetus is er volgens haar ten vroegste na week 23 of 24.'In week 20 wordt wel een grote echo gedaan, waarbij alle organen worden nagekeken. Dikwijls wordt daar nog iets gevonden dat voordien niet werd vastgesteld.' Volgens haar zou een aanpassing van de termijnen niet voor problemen zorgen, door de al aanwezige ervaring met latere zwangerschapsafbreking in geval van een medische indicatie. (Belga/NSK)