Tien jaar lang werden 1517 Japanse zestigplussers gevolgd. 294 kregen dementie, 282 overleden.

Dementie en vroegtijdig overlijden bleken vaker voor te komen bij mensen die minder 5 uur en meer dan 10 uur per nacht sliepen. Wie 5 tot 7 uur sliep, liep minder risico, meldt het Journal of the American Geriatrics Society.

Wie te weinig sliep maar fysiek nog zeer actief was, liep geen groter risico.

'Gezien de gunstige effecten van fysieke activiteit op het risico van slaapstoornissen, wijzen deze bevindingen erop dat niet alleen het aanhouden van de juiste slaapduur maar ook een aanpassing van de levensstijl met betrekking tot slaap een effectieve strategie kan zijn om dementie en vroegtijdig overlijden sterfte bij oudere volwassenen te voorkomen', stellen de auteurs.

Klimaatverandering

Slaapproblemen kunnen onder meer optreden als gevolg van de klimaatverandering. Die zal tot warmere nachten leiden en dat zal miljoenen mensen, vooral armere en oudere mensen, uit hun slaap houden.

Als de nachttemperatuur 1 graad Celsius hoger ligt dan normaal, dan leidt dat vandaag al tot drie extra nachten onvoldoende slaap per honderd mensen per maand, bleek vorig jaar uit Amerikaans onderzoek. Ouderen bleken dubbel zo vaak met slaaptekort te kampen als jonge volwassenen.

Tien jaar lang werden 1517 Japanse zestigplussers gevolgd. 294 kregen dementie, 282 overleden.Dementie en vroegtijdig overlijden bleken vaker voor te komen bij mensen die minder 5 uur en meer dan 10 uur per nacht sliepen. Wie 5 tot 7 uur sliep, liep minder risico, meldt het Journal of the American Geriatrics Society.Wie te weinig sliep maar fysiek nog zeer actief was, liep geen groter risico.'Gezien de gunstige effecten van fysieke activiteit op het risico van slaapstoornissen, wijzen deze bevindingen erop dat niet alleen het aanhouden van de juiste slaapduur maar ook een aanpassing van de levensstijl met betrekking tot slaap een effectieve strategie kan zijn om dementie en vroegtijdig overlijden sterfte bij oudere volwassenen te voorkomen', stellen de auteurs.Slaapproblemen kunnen onder meer optreden als gevolg van de klimaatverandering. Die zal tot warmere nachten leiden en dat zal miljoenen mensen, vooral armere en oudere mensen, uit hun slaap houden.Als de nachttemperatuur 1 graad Celsius hoger ligt dan normaal, dan leidt dat vandaag al tot drie extra nachten onvoldoende slaap per honderd mensen per maand, bleek vorig jaar uit Amerikaans onderzoek. Ouderen bleken dubbel zo vaak met slaaptekort te kampen als jonge volwassenen.