Dat leren we uit de resultaten van een grootschalige studie van de Amerikaanse Yale University, die Artsenkrant inkeek. De onderzoekers bestudeerden data over 206.141 ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen, 107.256 door myocardiaal infarct en 199.620 longontstekingen.

Verrassing alom: voor hartinfarct (11,2% tegenover 17,5%) en pneumonie (14,4% tegenover 17,3%) lag de heropnamegraad voor jongere patiënten lager dan voor ouderen, maar voor patiënten met hartfalen lag die hoger. Nadat de onderzoekers corrigeerden voor andere (verstorende) factoren als geslacht, etnisch-culturele achtergrond, andere aandoeningen en verzekeringsstatus waren de verschillen echter niet langer significant.

Voor jongeren en ouderen lag bovendien de piek van heropname gelijk: tussen twee en vijf dagen na het ziekenhuisontslag. Net als voor oudere patiënten werden ook jongere patiënten vaak voor andere redenen opgenomen dan de oorspronkelijke reden.

Ziekenhuizen gestraft

De Amerikaanse ziekteverzekeraar Medicare penaliseert nu al ziekenhuizen als zij te veel 65-plussers opnieuw moeten opnemen binnen de 30 dagen na hun ontslag. "Maar de denkpiste om veelvuldige heropnames vooral te zien als een leeftijdsgebonden fenomeen, wordt door onze analyse helemaal niet bevestigd", stellen de onderzoekers. "Integendeel, ook 18 tot 65-jarigen kennen een periode van 'algemene kwetsbaarheid' als ze het ziekenhuis verlaten.

Het post-hospitaalsyndroom is complexer dan we tot nu toe aannamen. Het systeem van penalisaties en boetes dat nu in de VS wordt toegepast - en dat vooral is gericht op ouderen - is alleszins niet gebaseerd op wetenschappelijke evidentie."

Peter Raeymaekers

Dat leren we uit de resultaten van een grootschalige studie van de Amerikaanse Yale University, die Artsenkrant inkeek. De onderzoekers bestudeerden data over 206.141 ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen, 107.256 door myocardiaal infarct en 199.620 longontstekingen.Verrassing alom: voor hartinfarct (11,2% tegenover 17,5%) en pneumonie (14,4% tegenover 17,3%) lag de heropnamegraad voor jongere patiënten lager dan voor ouderen, maar voor patiënten met hartfalen lag die hoger. Nadat de onderzoekers corrigeerden voor andere (verstorende) factoren als geslacht, etnisch-culturele achtergrond, andere aandoeningen en verzekeringsstatus waren de verschillen echter niet langer significant. Voor jongeren en ouderen lag bovendien de piek van heropname gelijk: tussen twee en vijf dagen na het ziekenhuisontslag. Net als voor oudere patiënten werden ook jongere patiënten vaak voor andere redenen opgenomen dan de oorspronkelijke reden.Ziekenhuizen gestraftDe Amerikaanse ziekteverzekeraar Medicare penaliseert nu al ziekenhuizen als zij te veel 65-plussers opnieuw moeten opnemen binnen de 30 dagen na hun ontslag. "Maar de denkpiste om veelvuldige heropnames vooral te zien als een leeftijdsgebonden fenomeen, wordt door onze analyse helemaal niet bevestigd", stellen de onderzoekers. "Integendeel, ook 18 tot 65-jarigen kennen een periode van 'algemene kwetsbaarheid' als ze het ziekenhuis verlaten. Het post-hospitaalsyndroom is complexer dan we tot nu toe aannamen. Het systeem van penalisaties en boetes dat nu in de VS wordt toegepast - en dat vooral is gericht op ouderen - is alleszins niet gebaseerd op wetenschappelijke evidentie."Peter Raeymaekers