De leeftijdsgrens voor de terugbetaling van in vitro fertilisatie daalt van 43 naar 42 jaar. Dat meldt Artsenkrant. Die inperking is een van de structurele besparingsmaatregelen waar artsen en ziekenfondsen het eerder over eens werden.

Momenteel vervalt het recht op terugbetaling voor de terugplaatsing van een embryo na in-vitrofertilisatie (ivf) op 43 jaar - een vrouw van 42 jaar en 354 dagen komt wel nog in aanmerking. Maar binnenkort gaat daar een jaar vanaf: vrouwen van 42 jaar of ouder kunnen dan geen terugbetaling meer vragen. Dat besliste de 'medicomut', de overlegcommissie tussen artsen en ziekenfondsen, in het kader van de structurele besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg, vertelt Artsenkrant. Het maximumaantal ivf-pogingen dat de ziekteverzekering op zich neemt, blijft onveranderd op zes liggen.

Voor kunstmatige inseminatie bestonden tot nog toe geen terugbetalingsbeperkingen qua leeftijd en qua aantal 'bevruchtingspogingen'. Maar de medicomut voert daar nu dezelfde limieten in als voor ivf: geen terugbetaling meer voor vrouwen van 42 jaar of ouder, en maximum zes pogingen ten laste van de ziekteverzekering. Daarnaast zijn koppels straks verplicht om zes maanden te wachten tussen het eerste contact met een fertiliteitscentrum en de start van medische begeleide voortplanting. Al die maatregelen samen moeten een bezuiniging van 800.000 euro opleveren.

Paul Devroey: 'Op tijd aan beginnen'

Prof. Dr. Paul Devroey, fertiliteitsspecialist op rust, vindt de nieuwe leeftijdslimieten voor de terugbetaling een goede zaak. "Argumenten om de leeftijdsgrens terug te schroeven - naast de hoge kost van ivf-behandelingen - zijn er voldoende", vertelt hij aan Artsenkrant. "Met de jaren vermindert de potentiekracht van de vrouw en de kwaliteit van haar embryo's, het aantal zwangerschapscomplicaties neemt toe, het opwekken van stimulatie via medicijnen verloopt steeds moeilijker, enzovoort."

De trend in West-Europa om op steeds latere leeftijd aan kinderen te beginnen, verontrust Prof. Dr. Devroey. "En hoe later het eerste kind er komt, hoe minder kans op een tweede. Ik zie deze nieuwe ingreep dan ook een beetje als een signaal aan koppels: begin er op tijd aan! Als de omstandigheden het toelaten natuurlijk."

Inwerkintreding?

Wanneer de nieuwe terugbetalingscriteria van kracht worden, is nog niet volledig duidelijk. "Deze nieuwe maatregel moet de normale procedure voor nomenclatuurwijzigingen doorlopen", klinkt het bij het Riziv. "En die procedure neemt al snel een paar maanden in beslag."

Tijs Ruysschaert

De leeftijdsgrens voor de terugbetaling van in vitro fertilisatie daalt van 43 naar 42 jaar. Dat meldt Artsenkrant. Die inperking is een van de structurele besparingsmaatregelen waar artsen en ziekenfondsen het eerder over eens werden. Momenteel vervalt het recht op terugbetaling voor de terugplaatsing van een embryo na in-vitrofertilisatie (ivf) op 43 jaar - een vrouw van 42 jaar en 354 dagen komt wel nog in aanmerking. Maar binnenkort gaat daar een jaar vanaf: vrouwen van 42 jaar of ouder kunnen dan geen terugbetaling meer vragen. Dat besliste de 'medicomut', de overlegcommissie tussen artsen en ziekenfondsen, in het kader van de structurele besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg, vertelt Artsenkrant. Het maximumaantal ivf-pogingen dat de ziekteverzekering op zich neemt, blijft onveranderd op zes liggen. Voor kunstmatige inseminatie bestonden tot nog toe geen terugbetalingsbeperkingen qua leeftijd en qua aantal 'bevruchtingspogingen'. Maar de medicomut voert daar nu dezelfde limieten in als voor ivf: geen terugbetaling meer voor vrouwen van 42 jaar of ouder, en maximum zes pogingen ten laste van de ziekteverzekering. Daarnaast zijn koppels straks verplicht om zes maanden te wachten tussen het eerste contact met een fertiliteitscentrum en de start van medische begeleide voortplanting. Al die maatregelen samen moeten een bezuiniging van 800.000 euro opleveren. Paul Devroey: 'Op tijd aan beginnen' Prof. Dr. Paul Devroey, fertiliteitsspecialist op rust, vindt de nieuwe leeftijdslimieten voor de terugbetaling een goede zaak. "Argumenten om de leeftijdsgrens terug te schroeven - naast de hoge kost van ivf-behandelingen - zijn er voldoende", vertelt hij aan Artsenkrant. "Met de jaren vermindert de potentiekracht van de vrouw en de kwaliteit van haar embryo's, het aantal zwangerschapscomplicaties neemt toe, het opwekken van stimulatie via medicijnen verloopt steeds moeilijker, enzovoort." De trend in West-Europa om op steeds latere leeftijd aan kinderen te beginnen, verontrust Prof. Dr. Devroey. "En hoe later het eerste kind er komt, hoe minder kans op een tweede. Ik zie deze nieuwe ingreep dan ook een beetje als een signaal aan koppels: begin er op tijd aan! Als de omstandigheden het toelaten natuurlijk." Inwerkintreding? Wanneer de nieuwe terugbetalingscriteria van kracht worden, is nog niet volledig duidelijk. "Deze nieuwe maatregel moet de normale procedure voor nomenclatuurwijzigingen doorlopen", klinkt het bij het Riziv. "En die procedure neemt al snel een paar maanden in beslag."Tijs Ruysschaert