Daar waarschuwt Herman Goossens, hoogleraar microbiologie aan de Universiteit Antwerpen en internationaal expert op het vlak van antibiotica, voor in De Standaard en Het Belang van Limburg.

Een groot deel van het kalfs, rund- en kippenvlees in onze supermarkten is besmet met de gevaarlijke, antibioticaresistente ESBL-bacterie. Goossens luidt de alarmbel. "De bacterie is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Het is een sterk onderschat gevaar."

Maatregelen nodig

De ESBL-bacterie is aan een opmars bezig omdat veehouders te veel antibiotica aan hun dieren toedienen. Een recent onderzoek van de Nederlandse consumentenorganisatie toont aan dat de bacterie in meer vleessoorten voorkomt dan tot nu werd aangenomen.

Volgens Goossens zijn de cijfers in België vergelijkbaar. Nederland nam al uitgebreide maatregelen om de ESBL-bacterie terug te dringen. Ook Europa onderzoekt een striktere regelgeving voor het toedienen van antibiotica aan dieren. In België daarentegen moet de landbouwsector volgens professor Goossens nog een grote inspanning leveren. Zelfregulering, zoals de sector bepleit, volstaat niet. (Belga/TV)

Daar waarschuwt Herman Goossens, hoogleraar microbiologie aan de Universiteit Antwerpen en internationaal expert op het vlak van antibiotica, voor in De Standaard en Het Belang van Limburg. Een groot deel van het kalfs, rund- en kippenvlees in onze supermarkten is besmet met de gevaarlijke, antibioticaresistente ESBL-bacterie. Goossens luidt de alarmbel. "De bacterie is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Het is een sterk onderschat gevaar."Maatregelen nodig De ESBL-bacterie is aan een opmars bezig omdat veehouders te veel antibiotica aan hun dieren toedienen. Een recent onderzoek van de Nederlandse consumentenorganisatie toont aan dat de bacterie in meer vleessoorten voorkomt dan tot nu werd aangenomen. Volgens Goossens zijn de cijfers in België vergelijkbaar. Nederland nam al uitgebreide maatregelen om de ESBL-bacterie terug te dringen. Ook Europa onderzoekt een striktere regelgeving voor het toedienen van antibiotica aan dieren. In België daarentegen moet de landbouwsector volgens professor Goossens nog een grote inspanning leveren. Zelfregulering, zoals de sector bepleit, volstaat niet. (Belga/TV)