Sinds begin dit jaar moeten artsen nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. Die bevatten een ontvangstbewijs waarop de arts het bedrag dat hij van de patiënt ontvangt, moet vermelden. Het attest moet ook het KBO-nummer van de arts of van zijn vennootschap vermelden. Tot 30 juni loopt een overgangsperiode. Als een patiënt vandaag een oud getuigschrift bij het ziekenfonds binnenbrengt, krijgt hij het bedrag terugbetaald waarop hij recht heeft. De arts mag wel een vermanende brief verwachten van het Intermutualistisch Agentschap.

Vanaf 30 juni zal het ziekenfonds evenwel terugbetaling aan de patiënt weigeren. Voor de derdebetalersregeling werden de getuigschriften al langer geweigerd. Voor artsen is het vooral vervelend dat ze hun oude getuigschriften moeten bijhouden. Ze kunnen de oude modellen niet terugsturen naar Speos (de drukkerij) of het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Ze mogen ze ook niet weggooien. De artsen moeten de belastingdienst op de hoogte brengen van hun reserve aan oude getuigschriften, en ze moeten de ongebruikte attesten kunnen tonen aan de belastingcontroleur.

Lees ook: Papieren voorschriften, oude doktersbriefjes en SIS-kaart verdwijnen in 2017

Sinds begin dit jaar moeten artsen nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. Die bevatten een ontvangstbewijs waarop de arts het bedrag dat hij van de patiënt ontvangt, moet vermelden. Het attest moet ook het KBO-nummer van de arts of van zijn vennootschap vermelden. Tot 30 juni loopt een overgangsperiode. Als een patiënt vandaag een oud getuigschrift bij het ziekenfonds binnenbrengt, krijgt hij het bedrag terugbetaald waarop hij recht heeft. De arts mag wel een vermanende brief verwachten van het Intermutualistisch Agentschap. Vanaf 30 juni zal het ziekenfonds evenwel terugbetaling aan de patiënt weigeren. Voor de derdebetalersregeling werden de getuigschriften al langer geweigerd. Voor artsen is het vooral vervelend dat ze hun oude getuigschriften moeten bijhouden. Ze kunnen de oude modellen niet terugsturen naar Speos (de drukkerij) of het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Ze mogen ze ook niet weggooien. De artsen moeten de belastingdienst op de hoogte brengen van hun reserve aan oude getuigschriften, en ze moeten de ongebruikte attesten kunnen tonen aan de belastingcontroleur.