Op 25 februari wordt wereldwijd de Internationale Cochleaire Implantatie-dag (CI) gevierd. Een week later, op 3 maart, is het dan tijd voor de Wereldhoordag. Om die data in de verf te zetten bundelen tal van internationale CI-gebruikersorganisaties de krachten in het internationale netwerk CIICA (Cochleair Implant, International Community of Action). Op Wereldhoordag komt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bovendien naar buiten met haar eerste World Hearing Report. Dat schrijven de Vlaamse gebruikersorganisaties voor kinderen en volwassenen met een gehoorverlies en het Vlaams expertisecentrum rond Cochleaire Implantatie, ONICI, in een persbericht.

Ter gelegenheid van beide dagen willen zowel de WHO als de internationale CI-gebruikersorganisaties, die personen die met behulp van een elektronisch implantaat opnieuw klanken, geluiden en spraak kunnen waarnemen vertegenwoordigen, oproepen om meer aandacht te besteden aan preventie, screening, behandeling en begeleiding van personen met een gehoorverlies. 'Gehoorverlies is een onzichtbare handicap, met zeer grote gevolgen als er niet tijdig iets aan gedaan wordt', klinkt het.

Zeven aanbevelingen

In België zijn er meer daneen miljoen mensen die niet goed horen. Een getal dat volgens de WHO tegen 2050 zal verdubbelen. Mensen met een gehoorverlies lopen meer risico op dementie, geestelijke gezondheidsproblemen en sociaal isolement. Om de toegang tot hoorapparaten en -implantaten te vergroten en de hoorzorg te stimuleren, komt de WHO in haar rapport met zeven concrete aanbevelingen.

Zo pleit de gezondheidsorganisatie voor een integratie van hoorzorg in de nationale gezondheidszorg en een screening, van bij de geboorte tot op latere leeftijd. Daarnaast wil de WHO de toegang tot hoorapparaten en -implantaten stimuleren en de beschikbaarheid van revalidatiemogelijkheden vergroten. Ook betere communicatieve toegankelijkheid via tolkvoorzieningen en simultaan ondertiteling van alle beeldmateriaal staat hoog op de agenda, net als betere oorbescherming en geluidsnormen voor onder meer concerten, smartphones en op het werk. Ten slotte roept de WHO ook op om doven en slechthorenden nauwer bij het beleid te betrekken.

Tussen 25 februari en 3 maart zullen er tal van activiteiten plaatsvinden om meer aandacht te vragen voor de problematiek van slechthorendheid en doofheid.

Op 25 februari wordt wereldwijd de Internationale Cochleaire Implantatie-dag (CI) gevierd. Een week later, op 3 maart, is het dan tijd voor de Wereldhoordag. Om die data in de verf te zetten bundelen tal van internationale CI-gebruikersorganisaties de krachten in het internationale netwerk CIICA (Cochleair Implant, International Community of Action). Op Wereldhoordag komt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bovendien naar buiten met haar eerste World Hearing Report. Dat schrijven de Vlaamse gebruikersorganisaties voor kinderen en volwassenen met een gehoorverlies en het Vlaams expertisecentrum rond Cochleaire Implantatie, ONICI, in een persbericht.Ter gelegenheid van beide dagen willen zowel de WHO als de internationale CI-gebruikersorganisaties, die personen die met behulp van een elektronisch implantaat opnieuw klanken, geluiden en spraak kunnen waarnemen vertegenwoordigen, oproepen om meer aandacht te besteden aan preventie, screening, behandeling en begeleiding van personen met een gehoorverlies. 'Gehoorverlies is een onzichtbare handicap, met zeer grote gevolgen als er niet tijdig iets aan gedaan wordt', klinkt het.In België zijn er meer daneen miljoen mensen die niet goed horen. Een getal dat volgens de WHO tegen 2050 zal verdubbelen. Mensen met een gehoorverlies lopen meer risico op dementie, geestelijke gezondheidsproblemen en sociaal isolement. Om de toegang tot hoorapparaten en -implantaten te vergroten en de hoorzorg te stimuleren, komt de WHO in haar rapport met zeven concrete aanbevelingen. Zo pleit de gezondheidsorganisatie voor een integratie van hoorzorg in de nationale gezondheidszorg en een screening, van bij de geboorte tot op latere leeftijd. Daarnaast wil de WHO de toegang tot hoorapparaten en -implantaten stimuleren en de beschikbaarheid van revalidatiemogelijkheden vergroten. Ook betere communicatieve toegankelijkheid via tolkvoorzieningen en simultaan ondertiteling van alle beeldmateriaal staat hoog op de agenda, net als betere oorbescherming en geluidsnormen voor onder meer concerten, smartphones en op het werk. Ten slotte roept de WHO ook op om doven en slechthorenden nauwer bij het beleid te betrekken.Tussen 25 februari en 3 maart zullen er tal van activiteiten plaatsvinden om meer aandacht te vragen voor de problematiek van slechthorendheid en doofheid.