Dat staat in een nieuwe richtlijn over de opvolging van zwangere vrouwen met een laag risico.

Deze nieuwe richtlijn is een update van de richtlijn van 2004, op basis van nieuw wetenschappelijk materiaal. Het KCE bevestigt zijn vorige aanbevelingen voor een hele reeks van onderzoeken die hun voordeel bewezen hebben: de opvolging van het gewicht en de bloeddruk, het urineonderzoek, het beluisteren van de hartslag van de baby, het opsporen van diabetes, enzovoort. Daarnaast zijn twee echografieën noodzakelijk en komt de vrouw bij een zwangerschap idealiter 10 maal op prenatale consultatie, en 7 maal bij eventuele volgende zwangerschappen.

'Onnodig alarm'

Nieuw is dat het KCE elk screeningsonderzoek afraadt dat niet duidelijk grotere voor- dan nadelen biedt voor moeder en kind. "De belangrijkste reden hiervoor is dat vele screenings niet 100 procent nauwkeurig zijn. Bij een 'abnormaal' resultaat heeft men vaker te maken met een vals alarm dan met een echte afwijking", aldus KCE. "Maar dit vals alarm zorgt wel voor grote ongerustheid bij vele vrouwen bij wie de zwangerschap nochtans normaal verloopt. Bovendien heeft het als gevolg dat er een reeks bijkomende testen wordt uitgevoerd, of dat er zelfs een behandeling wordt opgestart, die zelf ook weer risico's kan inhouden."

Moeilijk in te schatten virus

Het Kenniscentrum geeft het voorbeeld van de opsporing van het cytomegalovirus, dat kan leiden tot doofheid, mentale achterstand of gezichtsproblemen. "Als deze test wordt uitgevoerd bij alle zwangere vrouwen, zullen er ongetwijfeld een aantal worden geïdentificeerd die met het virus besmet zijn. Zij zullen een serie van onderzoeken ondergaan, waarvan sommige toch een risico inhouden, zoals een vruchtwaterpunctie die een miskraam kan veroorzaken. Spijtig genoeg kan men onmogelijk zeker weten of de baby aangetast is en een risico loopt op de schadelijke gevolgen van deze besmetting, dan wel of het gaat om een vals alarm", legt het KCE uit. "De toekomstige ouders blijven dus in het ongewisse en moeten de geboorte bang afwachten. De enige manoeuvreerruimte waarover ze beschikken is het onderbreken van de zwangerschap, terwijl het kind misschien perfect gezond is, wat toch steeds een emotioneel erg zware beslissing is."

Het is daarom essentieel om toekomstige ouders goed te informeren over de onderzoeken die worden voorgesteld, zodat ze de voor- en nadelen met kennis van zaken tegen elkaar kunnen afwegen. De zorgverleners moeten daarvoor vanaf de eerste consultatie dan ook voldoende tijd voorzien, aldus KCE.

(Belga/RR)

Dat staat in een nieuwe richtlijn over de opvolging van zwangere vrouwen met een laag risico.Deze nieuwe richtlijn is een update van de richtlijn van 2004, op basis van nieuw wetenschappelijk materiaal. Het KCE bevestigt zijn vorige aanbevelingen voor een hele reeks van onderzoeken die hun voordeel bewezen hebben: de opvolging van het gewicht en de bloeddruk, het urineonderzoek, het beluisteren van de hartslag van de baby, het opsporen van diabetes, enzovoort. Daarnaast zijn twee echografieën noodzakelijk en komt de vrouw bij een zwangerschap idealiter 10 maal op prenatale consultatie, en 7 maal bij eventuele volgende zwangerschappen. Nieuw is dat het KCE elk screeningsonderzoek afraadt dat niet duidelijk grotere voor- dan nadelen biedt voor moeder en kind. "De belangrijkste reden hiervoor is dat vele screenings niet 100 procent nauwkeurig zijn. Bij een 'abnormaal' resultaat heeft men vaker te maken met een vals alarm dan met een echte afwijking", aldus KCE. "Maar dit vals alarm zorgt wel voor grote ongerustheid bij vele vrouwen bij wie de zwangerschap nochtans normaal verloopt. Bovendien heeft het als gevolg dat er een reeks bijkomende testen wordt uitgevoerd, of dat er zelfs een behandeling wordt opgestart, die zelf ook weer risico's kan inhouden." Het Kenniscentrum geeft het voorbeeld van de opsporing van het cytomegalovirus, dat kan leiden tot doofheid, mentale achterstand of gezichtsproblemen. "Als deze test wordt uitgevoerd bij alle zwangere vrouwen, zullen er ongetwijfeld een aantal worden geïdentificeerd die met het virus besmet zijn. Zij zullen een serie van onderzoeken ondergaan, waarvan sommige toch een risico inhouden, zoals een vruchtwaterpunctie die een miskraam kan veroorzaken. Spijtig genoeg kan men onmogelijk zeker weten of de baby aangetast is en een risico loopt op de schadelijke gevolgen van deze besmetting, dan wel of het gaat om een vals alarm", legt het KCE uit. "De toekomstige ouders blijven dus in het ongewisse en moeten de geboorte bang afwachten. De enige manoeuvreerruimte waarover ze beschikken is het onderbreken van de zwangerschap, terwijl het kind misschien perfect gezond is, wat toch steeds een emotioneel erg zware beslissing is." Het is daarom essentieel om toekomstige ouders goed te informeren over de onderzoeken die worden voorgesteld, zodat ze de voor- en nadelen met kennis van zaken tegen elkaar kunnen afwegen. De zorgverleners moeten daarvoor vanaf de eerste consultatie dan ook voldoende tijd voorzien, aldus KCE.(Belga/RR)