De Vlaamse regering heeft een actieplan goedgekeurd dat het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met 20 procent moet doen dalen. Het plan bevat een pakket nieuwe initiatieven. Zo komt er één centraal platform om de zoektocht naar hulp eenvoudiger en laagdrempeliger te maken. Voor jongeren wordt er een game ontwikkeld die hen moet helpen omgaan met depressieve gedachten.

In 2010 stierven 1.066 Vlamingen door zelfdoding. Dat is een daling van 3 procent tegenover 2009 (1.102), maar het gaat nog steeds om bijna drie zelfdodingen per dag. De Vlaamse suïcidecijfers behoren tot de hoogste in Europa en blijven "onrustwekkend", aldus Vlaams minister Vandeurzen.

De Vlaamse regering wil daar iets aan doen. Eind 2011 werd een doelstelling vastgelegd: 20 procent minder zelfdodingen tegen 2020 in vergelijking met 2000. Om die doelstelling te halen werd een nieuw Actieplan Suïcidepreventie uitgewerkt. Dat nieuwe plan verankert een aantal succesvolle bestaande initiatieven, zoals de Werkgroep Verder (voor de nabestaanden na een zelfdoding), maar bevat ook een reeks nieuwe acties.

Zo komt er één platform voor de preventie van suïcidaal gedrag. Nu worden mensen die hulp of informatie vragen nog vaak doorverwezen. Bedoeling is dat die mensen in de toekomst kunnen aankloppen bij één centraal platform (met één telefoonnummer en website).

SuÏcidepreventie

Nieuw is ook dat er een game wordt ontwikkeld dat jongeren moet helpen omgaan met depressieve gedachten. De game (SPARX) werd al met succes getest in Nieuw-Zeeland. Daarnaast wil minister Vandeurzen twee nieuwe behandelingen voor suïcidaal gedrag laten testen en evalueren. Het gaat om "toekomstgerichte training" en een therapie die gebaseerd is op mindfulness.

Vandeurzen maakt in 2013 bijna 1,3 miljoen euro vrij voor nieuwe acties rond suïcidepreventie. Het nieuwe Actieplan Suïcidepreventie wordt nu voorgelegd aan de betrokken adviesraden en aan het Vlaams Parlement. (Belga/INM)

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan dag en nacht gratis en

anoniem bellen naar de Zelfmoordlijn op 02/649 9555 of bij Tele-Onthaal op 106. De Zelfmoordlijn is ook via het internet bereikbaar voor een chatgesprek.

De Vlaamse regering heeft een actieplan goedgekeurd dat het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met 20 procent moet doen dalen. Het plan bevat een pakket nieuwe initiatieven. Zo komt er één centraal platform om de zoektocht naar hulp eenvoudiger en laagdrempeliger te maken. Voor jongeren wordt er een game ontwikkeld die hen moet helpen omgaan met depressieve gedachten. In 2010 stierven 1.066 Vlamingen door zelfdoding. Dat is een daling van 3 procent tegenover 2009 (1.102), maar het gaat nog steeds om bijna drie zelfdodingen per dag. De Vlaamse suïcidecijfers behoren tot de hoogste in Europa en blijven "onrustwekkend", aldus Vlaams minister Vandeurzen. De Vlaamse regering wil daar iets aan doen. Eind 2011 werd een doelstelling vastgelegd: 20 procent minder zelfdodingen tegen 2020 in vergelijking met 2000. Om die doelstelling te halen werd een nieuw Actieplan Suïcidepreventie uitgewerkt. Dat nieuwe plan verankert een aantal succesvolle bestaande initiatieven, zoals de Werkgroep Verder (voor de nabestaanden na een zelfdoding), maar bevat ook een reeks nieuwe acties. Zo komt er één platform voor de preventie van suïcidaal gedrag. Nu worden mensen die hulp of informatie vragen nog vaak doorverwezen. Bedoeling is dat die mensen in de toekomst kunnen aankloppen bij één centraal platform (met één telefoonnummer en website).SuÏcidepreventie Nieuw is ook dat er een game wordt ontwikkeld dat jongeren moet helpen omgaan met depressieve gedachten. De game (SPARX) werd al met succes getest in Nieuw-Zeeland. Daarnaast wil minister Vandeurzen twee nieuwe behandelingen voor suïcidaal gedrag laten testen en evalueren. Het gaat om "toekomstgerichte training" en een therapie die gebaseerd is op mindfulness. Vandeurzen maakt in 2013 bijna 1,3 miljoen euro vrij voor nieuwe acties rond suïcidepreventie. Het nieuwe Actieplan Suïcidepreventie wordt nu voorgelegd aan de betrokken adviesraden en aan het Vlaams Parlement. (Belga/INM)