Bij een hoger aantal verpleegkundigen op hospitalisatiediensten overlijden er minder patiënten onverwacht. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen na een studie van administratieve gegevens en data uit medische dossiers van 34.267 patiënten in vier Vlaamse, een Waals en twee Brusselse ziekenhuizen. In sommige ziekenhuizen bleek ook dat meer verpleegkundigen met een hoog opleidingsniveau leidde tot minder onverwachte overlijdens.

Volgens de onderzochte gegevens sterven ongeveer 3 op 1.000 patiënten in onze ziekenhuizen 'onverwacht'. Dat houdt in dat een patiënt plots sterft tijdens een actieve behandeling en zonder een opgestart zorgplan voor het levenseinde. 'We weten uit voorgaand onderzoek dat een deel van deze onverwachte overlijdens vermijdbaar zijn, een situatie die steeds schrijnend is voor de familie én zorgverleners', zegt onderzoeker Filip Haegdorens. 'Als zorgsector moeten we alles in het werk stellen om deze vermijdbare sterfte te voorkomen.'

De studie concludeert echter dat bij 89 procent van alle afdelingen het aantal verpleegkundigen per hospitalisatiedienst te laag was om kwalitatief goede zorg te kunnen verzekeren.

Ook het opleidingsniveau van verpleegkundigen blijkt soms een bepalende factor. 'Verpleegkundigen in België hebben twee verschillende opleidingsniveaus: het hoger beroepsonderwijs en de professionele bachelor', zegt Haegdorens. 'Internationaal pleit men al langer voor meer hoogopgeleide verpleegkundigen aan het bed van de patiënt in de ziekenhuizen, want daardoor verbetert de kwaliteit van zorg.'

In België heeft zowat 59 procent van de ziekenhuisverpleegkundigen een bachelordiploma, in de Verenigde Staten mikt men bijvoorbeeld op 80 procent tegen 2020. 'De situatie is echter complex en vraagt dus ook om een doordachte oplossing', stelt Haegdorens. 'We vonden in ons onderzoek dat sommige diensten baat hadden bij meer verpleegkundigen ongeacht het opleidingsniveau en dat andere diensten nood hadden aan meer hoogopgeleide verpleegkundigen.'

Bij een hoger aantal verpleegkundigen op hospitalisatiediensten overlijden er minder patiënten onverwacht. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen na een studie van administratieve gegevens en data uit medische dossiers van 34.267 patiënten in vier Vlaamse, een Waals en twee Brusselse ziekenhuizen. In sommige ziekenhuizen bleek ook dat meer verpleegkundigen met een hoog opleidingsniveau leidde tot minder onverwachte overlijdens.Volgens de onderzochte gegevens sterven ongeveer 3 op 1.000 patiënten in onze ziekenhuizen 'onverwacht'. Dat houdt in dat een patiënt plots sterft tijdens een actieve behandeling en zonder een opgestart zorgplan voor het levenseinde. 'We weten uit voorgaand onderzoek dat een deel van deze onverwachte overlijdens vermijdbaar zijn, een situatie die steeds schrijnend is voor de familie én zorgverleners', zegt onderzoeker Filip Haegdorens. 'Als zorgsector moeten we alles in het werk stellen om deze vermijdbare sterfte te voorkomen.' De studie concludeert echter dat bij 89 procent van alle afdelingen het aantal verpleegkundigen per hospitalisatiedienst te laag was om kwalitatief goede zorg te kunnen verzekeren. Ook het opleidingsniveau van verpleegkundigen blijkt soms een bepalende factor. 'Verpleegkundigen in België hebben twee verschillende opleidingsniveaus: het hoger beroepsonderwijs en de professionele bachelor', zegt Haegdorens. 'Internationaal pleit men al langer voor meer hoogopgeleide verpleegkundigen aan het bed van de patiënt in de ziekenhuizen, want daardoor verbetert de kwaliteit van zorg.' In België heeft zowat 59 procent van de ziekenhuisverpleegkundigen een bachelordiploma, in de Verenigde Staten mikt men bijvoorbeeld op 80 procent tegen 2020. 'De situatie is echter complex en vraagt dus ook om een doordachte oplossing', stelt Haegdorens. 'We vonden in ons onderzoek dat sommige diensten baat hadden bij meer verpleegkundigen ongeacht het opleidingsniveau en dat andere diensten nood hadden aan meer hoogopgeleide verpleegkundigen.'