Hoewel mannen aan een opmars bezig zijn in de zorgsector, blijft het aandeel mannelijke studenten globaal gezien te laag. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer, die meegedeeld worden door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V).

Het aantal geregistreerde verpleegkundigen in Vlaanderen tussen 2010 en 2014 vertoont een stijging van bijna 13 procent, van 110.129 naar 124.067. Daarvan is 86 procent vrouw, maar de mannelijke verpleegkundigen stijgen van 14.773 naar 16.919, of een stijging met 14,5 procent. Ook in de gezinszorg is er een opmerkelijke toename van het aantal mannen; tussen 2004 en 2014 steeg het aantal mannelijke werknemers in deze sector met 40 procent. De vrouwelijke studenten zijn echter nog steeds in de meerderheid, behalve in de opleidingen maatschappelijke veiligheid en orthopedie.

Werkzekerheid gegarandeerd

Eind 2011 ging de campagne 'Een zorgjob - ik ga ervoor' van start. Die zorgde voor een positief effect in de zorgsector: er was een duidelijk verhoogde instroom in zo goed als alle zorg- en welzijnsopleidingen. Dat leidde tot 21 procent meer gekwalificeerde zorgverleners in 4 jaar tijd, zo blijkt uit het verslag.

Het globale aantal vacatures in zorg en welzijn neemt opnieuw licht toe in vergelijking met 2013, door de toenemende vergrijzing en de stijgende zorgnood bij de bevolking. Tegen 2020 is er nood aan 30.000 zorgverleners extra. De werkzekerheid in de sector blijft gegarandeerd. (Belga/AVE)

Hoewel mannen aan een opmars bezig zijn in de zorgsector, blijft het aandeel mannelijke studenten globaal gezien te laag. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer, die meegedeeld worden door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V).Het aantal geregistreerde verpleegkundigen in Vlaanderen tussen 2010 en 2014 vertoont een stijging van bijna 13 procent, van 110.129 naar 124.067. Daarvan is 86 procent vrouw, maar de mannelijke verpleegkundigen stijgen van 14.773 naar 16.919, of een stijging met 14,5 procent. Ook in de gezinszorg is er een opmerkelijke toename van het aantal mannen; tussen 2004 en 2014 steeg het aantal mannelijke werknemers in deze sector met 40 procent. De vrouwelijke studenten zijn echter nog steeds in de meerderheid, behalve in de opleidingen maatschappelijke veiligheid en orthopedie.Eind 2011 ging de campagne 'Een zorgjob - ik ga ervoor' van start. Die zorgde voor een positief effect in de zorgsector: er was een duidelijk verhoogde instroom in zo goed als alle zorg- en welzijnsopleidingen. Dat leidde tot 21 procent meer gekwalificeerde zorgverleners in 4 jaar tijd, zo blijkt uit het verslag. Het globale aantal vacatures in zorg en welzijn neemt opnieuw licht toe in vergelijking met 2013, door de toenemende vergrijzing en de stijgende zorgnood bij de bevolking. Tegen 2020 is er nood aan 30.000 zorgverleners extra. De werkzekerheid in de sector blijft gegarandeerd. (Belga/AVE)