De database is opgesteld op basis van 67 publiek beschikbare lijsten. De combinatie daarvan toont aan dat wereldwijd 12.285 chemische stoffen gebruikt mogen worden in zogenaamde food contact materials (FCM), materialen die in aanraking komen met voedsel.

Opvallend: 608 van die chemicaliën hebben gevaarlijke eigenschappen. De wetenschappers pleiten voor meer onderzoek naar het gebruik ervan en indien mogelijk vervanging.

Nog eens 1411 stoffen in de inventaris worden als zorgwekkend bestempeld op basis van voorlopige analyses. En voor meer dan een kwart van de stoffen die de database telt, is er in de onderzochte bronnen gewoon geen informatie beschikbaar over de risico's.

Strengere regels

'Deze database bevestigt helaas dat veel van de stoffen die kunnen worden gebruikt in materialen en voorwerpen die in contact komen met ons voedsel, gevaarlijk zijn', zegt Natacha Cingotti, van de Health and Environment Alliance (HEAL). 'Het toont aan dat cruciale veiligheidsgegevens ontbreken die nodig zijn voor de evaluatie van de stoffen, en dus ook op de dringende noodzaak om de Europese regels te moderniseren voor materialen die met levensmiddelen in contact komen'.

De publicatie van de database komt op een cruciaal moment, zowel vanuit wetenschappelijk als regelgevend oogpunt, zegt HEAL. Eerder dit jaar nog argumenteerden wetenschappers om de blootstelling aan dergelijke chemische stoffen te verminderen in de strijd tegen chronische ziekten.

Bovendien heeft de Europese Commissie zich in het kader van de Europese Green Deal toe verbonden om de blootstelling van de burger aan zorgwekkende chemicaliën te verminderen, onder meer via haar onlangs gepubliceerde Chemicals Strategy for Sustainability.

De database is opgesteld op basis van 67 publiek beschikbare lijsten. De combinatie daarvan toont aan dat wereldwijd 12.285 chemische stoffen gebruikt mogen worden in zogenaamde food contact materials (FCM), materialen die in aanraking komen met voedsel.Opvallend: 608 van die chemicaliën hebben gevaarlijke eigenschappen. De wetenschappers pleiten voor meer onderzoek naar het gebruik ervan en indien mogelijk vervanging. Nog eens 1411 stoffen in de inventaris worden als zorgwekkend bestempeld op basis van voorlopige analyses. En voor meer dan een kwart van de stoffen die de database telt, is er in de onderzochte bronnen gewoon geen informatie beschikbaar over de risico's.'Deze database bevestigt helaas dat veel van de stoffen die kunnen worden gebruikt in materialen en voorwerpen die in contact komen met ons voedsel, gevaarlijk zijn', zegt Natacha Cingotti, van de Health and Environment Alliance (HEAL). 'Het toont aan dat cruciale veiligheidsgegevens ontbreken die nodig zijn voor de evaluatie van de stoffen, en dus ook op de dringende noodzaak om de Europese regels te moderniseren voor materialen die met levensmiddelen in contact komen'.De publicatie van de database komt op een cruciaal moment, zowel vanuit wetenschappelijk als regelgevend oogpunt, zegt HEAL. Eerder dit jaar nog argumenteerden wetenschappers om de blootstelling aan dergelijke chemische stoffen te verminderen in de strijd tegen chronische ziekten.Bovendien heeft de Europese Commissie zich in het kader van de Europese Green Deal toe verbonden om de blootstelling van de burger aan zorgwekkende chemicaliën te verminderen, onder meer via haar onlangs gepubliceerde Chemicals Strategy for Sustainability.