Dat blijkt uit een recente Cochrane-review (17 oktober 2012) gebaseerd op 14 grote gerandomiseerde studies met in totaal meer dan 180.000 deelnemers, uitgevoerd tussen 1963 en 1999. De opvolgperiode varieerde van 4 tot 22 jaar.

Periodieke check-ups hebben geen effect op het sterfterisico, noch op het voorkomen van kanker of hart- en vaatziekten, zo blijkt uit de analyse. De preventieve onderzoeken hadden evenmin effect op het aantal ziekenhuisopnames, ziekteverzuim, invaliditeit en zelfs bezorgdheid. In de meeste studies werden de check-ups uitgevoerd in door eerstelijnsartsen.

De enige diagnoses die wel sneller gesteld worden tijdens medische keuringen zijn hoge bloeddruk en een te hoge cholesterolconcentratie. Eén van de mogelijke verklaringen zou kunnen zijn dat huisartsen toch al ingrijpen wanneer ze mensen met een hoog risico op consultatie krijgen. Een andere verklaring is dat vooral gezonde mensen gebruiken maken van algemene medische check-ups. Hoe dan ook, algemene gezondheidscheck-ups brengen weinig bij. (MF)

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Dat blijkt uit een recente Cochrane-review (17 oktober 2012) gebaseerd op 14 grote gerandomiseerde studies met in totaal meer dan 180.000 deelnemers, uitgevoerd tussen 1963 en 1999. De opvolgperiode varieerde van 4 tot 22 jaar. Periodieke check-ups hebben geen effect op het sterfterisico, noch op het voorkomen van kanker of hart- en vaatziekten, zo blijkt uit de analyse. De preventieve onderzoeken hadden evenmin effect op het aantal ziekenhuisopnames, ziekteverzuim, invaliditeit en zelfs bezorgdheid. In de meeste studies werden de check-ups uitgevoerd in door eerstelijnsartsen. De enige diagnoses die wel sneller gesteld worden tijdens medische keuringen zijn hoge bloeddruk en een te hoge cholesterolconcentratie. Eén van de mogelijke verklaringen zou kunnen zijn dat huisartsen toch al ingrijpen wanneer ze mensen met een hoog risico op consultatie krijgen. Een andere verklaring is dat vooral gezonde mensen gebruiken maken van algemene medische check-ups. Hoe dan ook, algemene gezondheidscheck-ups brengen weinig bij. (MF) Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde