Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC), een gespecialiseerd agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), classificeert luchtvervuiling voortaan als kankerverwekkend.

Experts kwamen tot de conclusie na een vergadering van enkele dagen in het Franse Lyon. Volgens het IARC zijn er voldoende bewijzen om te stellen dat blootstelling aan luchtvervuiling longkanker veroorzaakt. Er is ook een positief verband wat betreft een verhoogd risico op blaaskanker.

Mengeling van substanties

Een duizendtal mannen en vrouwen werd gedurende verschillende decennia gevolgd. De experts namen de studies in Lyon onder de loep. Voorlopig kan niet worden gesteld dat een bepaalde groep (vrouwen of mannen, jongeren of ouder) kwetsbaarder is. Maar "de personen die het meest worden blootgesteld (aan vervuilde lucht) zijn het kwetsbaarst", aldus Kurt Straif van het IARC. "De lucht die we inademen is besmet met een mengeling van substanties die kanker veroorzaakt."

Volgens de meest recente gegevens van het IARC uit 2010 overleden dat jaar 223.000 mensen aan longkanker die te maken had met luchtvervuiling. De conclusies van het centrum komen volgende week gedetailleerder aan bod in het gereputeerde Britse tijdschrift The Lancet.

Krachtig signaal

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) ziet in onderzoek een bijzonder krachtig signaal dat Europa en onze federale en gewestelijke regeringen dwingt tot een andere beleid.

"Dit onderzoek is baanbrekend, omdat voor het eerst niet één bepaalde stof, zoals benzeen, wordt aangeduid als ziekmaker maar dat de globale cocktail van schadelijke stoffen verantwoordelijk wordt gesteld", zegt Erik Grietens, beleidsmedewerker van BBL.

Volgens BBL moet Europa nu dringend werk maken van strengere normen op het vlak van luchtvervuiling. "De normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn heel wat strikter dan de Europese", zegt Erik Grietens.

Autoverkeer ontmoedigen

"Daarnaast is er de boodschap naar de federale regering dat de milieuschadelijke bedrijfswagens moeten worden aangepakt en dat er meer in het openbaar vervoer moet worden geïnvesteerd. Het Gewestelijk Expres Net (GEN) zou duizenden pendelaars van de autowegen rond Brussel kunnen halen", zegt Grietens.

Tenslotte is er ook de boodschap naar de Vlaamse regering "om maatregelen te nemen die het autoverkeer ontmoedigen in plaats van de aanleg van nieuwe betonstroken die alleen maar meer auto's aanzuigen", zo zegt BBL. (Belga/TE)

Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC), een gespecialiseerd agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), classificeert luchtvervuiling voortaan als kankerverwekkend. Experts kwamen tot de conclusie na een vergadering van enkele dagen in het Franse Lyon. Volgens het IARC zijn er voldoende bewijzen om te stellen dat blootstelling aan luchtvervuiling longkanker veroorzaakt. Er is ook een positief verband wat betreft een verhoogd risico op blaaskanker.Een duizendtal mannen en vrouwen werd gedurende verschillende decennia gevolgd. De experts namen de studies in Lyon onder de loep. Voorlopig kan niet worden gesteld dat een bepaalde groep (vrouwen of mannen, jongeren of ouder) kwetsbaarder is. Maar "de personen die het meest worden blootgesteld (aan vervuilde lucht) zijn het kwetsbaarst", aldus Kurt Straif van het IARC. "De lucht die we inademen is besmet met een mengeling van substanties die kanker veroorzaakt."Volgens de meest recente gegevens van het IARC uit 2010 overleden dat jaar 223.000 mensen aan longkanker die te maken had met luchtvervuiling. De conclusies van het centrum komen volgende week gedetailleerder aan bod in het gereputeerde Britse tijdschrift The Lancet. De Bond Beter Leefmilieu (BBL) ziet in onderzoek een bijzonder krachtig signaal dat Europa en onze federale en gewestelijke regeringen dwingt tot een andere beleid. "Dit onderzoek is baanbrekend, omdat voor het eerst niet één bepaalde stof, zoals benzeen, wordt aangeduid als ziekmaker maar dat de globale cocktail van schadelijke stoffen verantwoordelijk wordt gesteld", zegt Erik Grietens, beleidsmedewerker van BBL.Volgens BBL moet Europa nu dringend werk maken van strengere normen op het vlak van luchtvervuiling. "De normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn heel wat strikter dan de Europese", zegt Erik Grietens. "Daarnaast is er de boodschap naar de federale regering dat de milieuschadelijke bedrijfswagens moeten worden aangepakt en dat er meer in het openbaar vervoer moet worden geïnvesteerd. Het Gewestelijk Expres Net (GEN) zou duizenden pendelaars van de autowegen rond Brussel kunnen halen", zegt Grietens. Tenslotte is er ook de boodschap naar de Vlaamse regering "om maatregelen te nemen die het autoverkeer ontmoedigen in plaats van de aanleg van nieuwe betonstroken die alleen maar meer auto's aanzuigen", zo zegt BBL. (Belga/TE)