Onderzoek in zeven Europese landen, waaronder België, toonde een effect aan van binnenluchtverontreiniging op de longgezondheid van de ouderen, zo meldt het European Respiratory Journal. In vijftig verzorgingstehuizen uit België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Polen en Zweden werden verontreinigende stoffen PM10, PM0.1, formalhyde, NO2 en O3 beoordeeld. Die stoffen zijn afkomstig uit onder meer verwarmingsinstallaties, bouwmaterialen, meubilair, schoonmaakmiddelen, desinfectiemiddelen en koelsystemen.

Zeshonderd bewoners ouder dan 65 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar, ondergingen een aantal klinische onderzoeken, waaronder een longfunctietest en een gezondheidsvragenlijst. "De resultaten lieten zien dat blootstelling aan hoge niveaus PM10 en NO2 significant geassocieerd was met kortademigheid en hoesten", zegt de Parijse professor Isabella Annesi-Maesano. "Hoge niveaus PM0.1 waren geassocieerd met piepen gedurende het afgelopen jaar en hoge concentraties formaldehyde waren gekoppeld aan Chronische Obstructieve Longziekte (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)."

Zorgwekkend probleem

Het verband bleek zelfs aantoonbaar bij matige concentraties binnenlucht-verontreinigende stoffen die de bestaande internationale richtlijnen niet overschreden. De uitkomsten werden ook versterkt in verzorgingstehuizen met slechte ventilatie en bij bewoners ouder dan tachtig jaar.

Professor Annesi-Maesano spreekt van een zorgwekkend probleem, aangezien het vermogen van het lichaam om om te gaan met schadelijke luchtverontreinigende stoffen afneemt naarmate we ouder worden. "Verzorgingstehuizen zouden meer moeten doen om verontreiniging van de binnenlucht te voorkomen door de bronnen ervan te beperken en de ventilatie in hun gebouwen te verbeteren. De longgezondheid van bewoners moet ook regelmatig worden gecontroleerd." (Belga/TE)

Onderzoek in zeven Europese landen, waaronder België, toonde een effect aan van binnenluchtverontreiniging op de longgezondheid van de ouderen, zo meldt het European Respiratory Journal. In vijftig verzorgingstehuizen uit België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Polen en Zweden werden verontreinigende stoffen PM10, PM0.1, formalhyde, NO2 en O3 beoordeeld. Die stoffen zijn afkomstig uit onder meer verwarmingsinstallaties, bouwmaterialen, meubilair, schoonmaakmiddelen, desinfectiemiddelen en koelsystemen.Zeshonderd bewoners ouder dan 65 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar, ondergingen een aantal klinische onderzoeken, waaronder een longfunctietest en een gezondheidsvragenlijst. "De resultaten lieten zien dat blootstelling aan hoge niveaus PM10 en NO2 significant geassocieerd was met kortademigheid en hoesten", zegt de Parijse professor Isabella Annesi-Maesano. "Hoge niveaus PM0.1 waren geassocieerd met piepen gedurende het afgelopen jaar en hoge concentraties formaldehyde waren gekoppeld aan Chronische Obstructieve Longziekte (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)."Het verband bleek zelfs aantoonbaar bij matige concentraties binnenlucht-verontreinigende stoffen die de bestaande internationale richtlijnen niet overschreden. De uitkomsten werden ook versterkt in verzorgingstehuizen met slechte ventilatie en bij bewoners ouder dan tachtig jaar.Professor Annesi-Maesano spreekt van een zorgwekkend probleem, aangezien het vermogen van het lichaam om om te gaan met schadelijke luchtverontreinigende stoffen afneemt naarmate we ouder worden. "Verzorgingstehuizen zouden meer moeten doen om verontreiniging van de binnenlucht te voorkomen door de bronnen ervan te beperken en de ventilatie in hun gebouwen te verbeteren. De longgezondheid van bewoners moet ook regelmatig worden gecontroleerd." (Belga/TE)