Als een bloedvatwand door een trauma wordt beschadigd, dan vormt zich een bloedstolsel (trombus) om de bres te dichten en de bloeding te stoppen. Maar in sommige omstandigheden wordt onnodig een stolsel gevormd, vooral in de diepe aders van de benen. We spreken dan van diepe veneuze trombose, die klachten als pijn in de kuit of een rood, gezwollen, warm aanvoelend been kan opleveren. Naar schatting krijgen jaarlijks 2 op de 1000 mensen ermee te maken.
...