Het locked-insyndroom (LIS) waaraan Chris Verbijlen lijdt, is geen ziekte, maar een zeldzame toestand waarin iemand zich kan bevinden. Hierbij is de patiënt niet of nauwelijks in staat het lichaam te bewegen, terwijl het volledige bewustzijn is bewaard. Meestal beperkt de beweging zich tot de ogen, waardoor het niet mogelijk is om te spreken. De oorzaken van het locked-insyndroom zijn een beroerte in de hersenstam of een trauma door ongeval.
...