Wereldwijd beschikt naar schatting 1 miljard mensen niet over een toilet. Ontlasting in open lucht is de enige optie. Daardoor lopen ze meer risico op bepaalde ziektes, onder meer parasieten.

Maar het probleem is eigenlijk nog veel groter, zeker voor kinderen. In gemeenschappen die over weinig toiletten beschikken, zijn kinderen vaker ziek en groeien ze trager, zelfs al beschikken ze thuis over een toilet, staat in PLOS Neglected Tropical Diseases.

Waar weinig toiletten zijn, kunnen menselijke uitwerpselen zich makkelijker verspreiden. Ze besmetten water, modder en eten. Kinderen lopen daardoor diarreeziekten op, met ondervoeding als gevolg. Veel kinderen overlijden daardoor, wie het overleeft kampt met groeiachterstand en bloedarmoede (anemie).

Een team van de Universiteit van Syracuse (VS) analyseerde 301 gezondheidsonderzoeken over meer dan een miljoen kinderen uit de periode 1990-2015. Ze berekenden de verhouding tussen het aantal gezinnen per toilet in de gemeenschap en gingen na hoe het zat met de gezondheid van kinderen tot vijf jaar.

Tegen 2030 moet ontlasting in open lucht geëlimineerd zijn

De gezondheid van de kinderen was het best in gemeenschappen waarin iedereen toegang had tot toiletten. Kinderen uit gezinnen zonder toegang tot toiletten liepen meer risico naarmate er in de gemeenschap minder toiletten aanwezig waren.

"Deze resultaten geven aan dat de grote winst op het vlak van gezondheid door sanitaire voorzieningen geboekt kan worden wanneer gemeenschappen universele toegang tot sanitaire voorzieningen krijgen", zegt hoofdonderzoeker David Larsen.

"Het aantal kinderen dat in gemeenschappen leeft waarin gezinnen geen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen, is wereldwijd alarmerend hoog. Er zijn inspanningen nodig om het Duurzame Ontwikkelingsdoel om ontlasting in open lucht tegen 2030 te elimineren te halen." (IPS)

Wereldwijd beschikt naar schatting 1 miljard mensen niet over een toilet. Ontlasting in open lucht is de enige optie. Daardoor lopen ze meer risico op bepaalde ziektes, onder meer parasieten.Maar het probleem is eigenlijk nog veel groter, zeker voor kinderen. In gemeenschappen die over weinig toiletten beschikken, zijn kinderen vaker ziek en groeien ze trager, zelfs al beschikken ze thuis over een toilet, staat in PLOS Neglected Tropical Diseases.Waar weinig toiletten zijn, kunnen menselijke uitwerpselen zich makkelijker verspreiden. Ze besmetten water, modder en eten. Kinderen lopen daardoor diarreeziekten op, met ondervoeding als gevolg. Veel kinderen overlijden daardoor, wie het overleeft kampt met groeiachterstand en bloedarmoede (anemie).Een team van de Universiteit van Syracuse (VS) analyseerde 301 gezondheidsonderzoeken over meer dan een miljoen kinderen uit de periode 1990-2015. Ze berekenden de verhouding tussen het aantal gezinnen per toilet in de gemeenschap en gingen na hoe het zat met de gezondheid van kinderen tot vijf jaar.De gezondheid van de kinderen was het best in gemeenschappen waarin iedereen toegang had tot toiletten. Kinderen uit gezinnen zonder toegang tot toiletten liepen meer risico naarmate er in de gemeenschap minder toiletten aanwezig waren."Deze resultaten geven aan dat de grote winst op het vlak van gezondheid door sanitaire voorzieningen geboekt kan worden wanneer gemeenschappen universele toegang tot sanitaire voorzieningen krijgen", zegt hoofdonderzoeker David Larsen."Het aantal kinderen dat in gemeenschappen leeft waarin gezinnen geen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen, is wereldwijd alarmerend hoog. Er zijn inspanningen nodig om het Duurzame Ontwikkelingsdoel om ontlasting in open lucht tegen 2030 te elimineren te halen." (IPS)