Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wil dat de bevoegde overheden en beleidsmakers, verenigingen van zorgverleners, zorgorganisaties en patiëntenverenigingen zo snel mogelijk werk maken van een omvattend alcoholplan. Deze aanbeveling is de conclusie van een rapport dat KCE wijdt aan "problematisch alcoholgebruik". Dit gezondheidsprobleem - én maatschappelijk probleem - is zéér groot in ons land: 1 op de 10 Belgen kampt met een alcoholprobleem.

Tegenover het frequent voorkomen van het alcoholprobleem (bij 10 procent van de bevolking) staat de lage behandelingsfrequentie: slechts 1 op de 12 zoekt hulp om er iets aan te doen, en dan nog gemiddeld na 18 jaar lang met het probleem gekampt te hebben. Of het ontkend te hebben. Men noemt dat grote verschil tussen het grote aantal probleemgevallen en het een lage aantal behandelingen de "treatment gap" of "behandelkloof". Daar moet dringend wat aan gedaan worden, stelt het KCE in zijn rapport.

Meer dan 60 chronische ziekten

Een officiële definitie van "alcoholprobleem" is opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Die legt de grens op 14 standaardglazen per week voor vrouwen en op 21 standaardglazen voor mannen. Nog volgens de WGO verhoogt "problematisch alcoholgebruik" het risico op meer dan 60 chronische ziekten, zoals spijsverteringsaandoeningen, kanker, diabetes, overgewicht en vaatziekten. Bovendien ligt overmatig alcoholgebruik aan de basis van 1 op de 7 overlijdens bij mannen en 1 op de 13 overlijdens bij vrouwen. Sociale problemen, zoals conflicten op het werk en met familieleden, en gewelddelicten, worden erdoor veroorzaakt, net als ongevallen in het verkeer en op de werkvloer.

10 maatregelen

In zijn aanbevelingen stelt het KCE volgende 10 concrete maatregelen voor; ze zijn uiteraard vooral gericht aan het adres van de beleidsbepalende overheid:

(1) Start informatie- en sensibiliseringscampagnes op om mensen bewuster te maken van de risico's en gevolgen van alcoholgebruik. Maak daarbij gebruik van de verschillende soorten massamedia.

(2) Maak de normen over aanvaardbaar alcoholgebruik wijd bekend.

(3) Laat zien wat de gevolgen zijn van overmatig alcoholgebruik.

(4) Zet ook gerichte acties op in uitgaansgelegenheden, festivals, enzovoort.

(5) Maak wijd bekend waar mensen terecht kunnen voor vragen over en hulp bij alcoholgebruik.

(6) Maak wijd bekend waar mensen een zelfhulpgroep kunnen contacteren.

(7) Zet aanspreekpunten (telefoon, websites) op waar mensen terecht kunnen voor vragen, en verwijs naar reeds bestaande aanspreekpunten en coördineer alle initiatieven op dit terrein.

(8) Voorzie adequate financiering voor geïntegreerde en multidisciplinaire zorg, zowel in de eerste als in de tweede lijn.

(9) Verruim de behandelcapaciteit voor problematisch alcoholgebruik in de eerste lijn, in de algemene ziekenhuizen en in de specialistische psychiatrische voorzieningen.

(10) Verbied uitsluiting van dekking door hospitalisatieverzekeringen van alcoholgerelateerde gezondheidsproblemen. (Belga/TE)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wil dat de bevoegde overheden en beleidsmakers, verenigingen van zorgverleners, zorgorganisaties en patiëntenverenigingen zo snel mogelijk werk maken van een omvattend alcoholplan. Deze aanbeveling is de conclusie van een rapport dat KCE wijdt aan "problematisch alcoholgebruik". Dit gezondheidsprobleem - én maatschappelijk probleem - is zéér groot in ons land: 1 op de 10 Belgen kampt met een alcoholprobleem.Tegenover het frequent voorkomen van het alcoholprobleem (bij 10 procent van de bevolking) staat de lage behandelingsfrequentie: slechts 1 op de 12 zoekt hulp om er iets aan te doen, en dan nog gemiddeld na 18 jaar lang met het probleem gekampt te hebben. Of het ontkend te hebben. Men noemt dat grote verschil tussen het grote aantal probleemgevallen en het een lage aantal behandelingen de "treatment gap" of "behandelkloof". Daar moet dringend wat aan gedaan worden, stelt het KCE in zijn rapport. Een officiële definitie van "alcoholprobleem" is opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Die legt de grens op 14 standaardglazen per week voor vrouwen en op 21 standaardglazen voor mannen. Nog volgens de WGO verhoogt "problematisch alcoholgebruik" het risico op meer dan 60 chronische ziekten, zoals spijsverteringsaandoeningen, kanker, diabetes, overgewicht en vaatziekten. Bovendien ligt overmatig alcoholgebruik aan de basis van 1 op de 7 overlijdens bij mannen en 1 op de 13 overlijdens bij vrouwen. Sociale problemen, zoals conflicten op het werk en met familieleden, en gewelddelicten, worden erdoor veroorzaakt, net als ongevallen in het verkeer en op de werkvloer. In zijn aanbevelingen stelt het KCE volgende 10 concrete maatregelen voor; ze zijn uiteraard vooral gericht aan het adres van de beleidsbepalende overheid: (1) Start informatie- en sensibiliseringscampagnes op om mensen bewuster te maken van de risico's en gevolgen van alcoholgebruik. Maak daarbij gebruik van de verschillende soorten massamedia. (2) Maak de normen over aanvaardbaar alcoholgebruik wijd bekend. (3) Laat zien wat de gevolgen zijn van overmatig alcoholgebruik. (4) Zet ook gerichte acties op in uitgaansgelegenheden, festivals, enzovoort. (5) Maak wijd bekend waar mensen terecht kunnen voor vragen over en hulp bij alcoholgebruik. (6) Maak wijd bekend waar mensen een zelfhulpgroep kunnen contacteren. (7) Zet aanspreekpunten (telefoon, websites) op waar mensen terecht kunnen voor vragen, en verwijs naar reeds bestaande aanspreekpunten en coördineer alle initiatieven op dit terrein. (8) Voorzie adequate financiering voor geïntegreerde en multidisciplinaire zorg, zowel in de eerste als in de tweede lijn. (9) Verruim de behandelcapaciteit voor problematisch alcoholgebruik in de eerste lijn, in de algemene ziekenhuizen en in de specialistische psychiatrische voorzieningen. (10) Verbied uitsluiting van dekking door hospitalisatieverzekeringen van alcoholgerelateerde gezondheidsproblemen. (Belga/TE)