Vaatwassers worden geacht mooi proper eetgerief af te leveren en zeker niet van je te vergiftigen met schimmels. Redelijk alarmerend nieuws dus, maar wie wat dieper graaft stoot op een hele andere realiteit.

Het gekke is immers dat 2 jaar geleden, in oktober 2011, net hetzelfde bericht verspreid werd. Na de publicatie van een onderzoek in Fungal Biology, een hoog aangeschreven wetenschappelijk blad van de British Mycological Society.

Oud nieuws dus. Zelfs niet even opgewarmd met wat nieuwe inzichten en bovendien nodeloos alarmistisch.

Exophiala, vergeet die naam

Waar alles om draait is Exophiala, een familie van traag groeiende schimmels. Ze komen vrij frequent in de omgeving voor, onder meer in dood hout, compostrijke gronden, riolen, aquaria, maar daarbuiten ook op de meest ongewone plaatsen, zoals op plaatsen vervuild door petroleumproducten, waaronder dwarsliggers van spoorwegen.

Verder blijken ze ook te houden van warme, vochtige plaatsen, zoals vaatwassers, wasmachines, douches, badkamers enzovoort.

Een onschuldig ding?

Sommige leden van de Exophiala-familie kunnen lelijke huidwonden met grote korsten veroorzaken en dat kan voor enige ongerustheid zorgen als je dat zo leest. Maar de wereldwijde medische literatuur maakt er slechts 18 maal melding van. Opnieuw: niets om je druk over te maken.

Exophiala kan ook andere infecties veroorzaken, maar opnieuw gaat het hooguit om een 5 gevallen hier, een tiental daar en dat over heel de wereld. Absoluut geen reden voor paniek dus.

De schimmel zou de laatste tijd wel meer aangetroffen worden volgens sommige papers, maar ook dat is geen reden voor onrust.

Want de melding van een 'nieuw' probleem prikkelt vaak de interesse van andere artsen die dan ook op zoek gaan en vinden wat er al altijd was, maar waar we ons voordien vaak geen zorgen over maakten. En dan krijg je een kunstmatig probleem.

Betere opsporingsmethoden zorgen vaak voor een gelijkaardig effect.

Een gevaar voor de luchtwegen?

De oorspronkelijke wetenschappelijke paper waarschuwde ook voor infectiegevaar bij inhalatie van de sporen met mogelijke longinfecties tot gevolg, vooral voor mensen , maar ook dat is meer dan fel overdreven.

In een recent onderzoek van 154 Belgen met mucoviscidose was minder dan 3% over een periode van 2 jaar positief voor Exophiala. Hij werd ook nooit aangetroffen bij kinderen onder de 12 jaar.

Een besmetting met Exophiala veroorzaakt slechts zelden problemen en klachten.

Er zijn geen aanwijzingen dat Exophiala bij mensen met mucoviscidose aanleiding geeft tot luchtweginfecties of allergische reacties. Wat met andere schimmels als Aspergillus wel het geval is.

Tot op heden is er ook geen enkele epidemie door Exophiala veroorzaakt.

Er is ook geen enkele klacht of gezondheidsprobleem door Exophiala vastgesteld bij de mensen die in het oorspronkelijke onderzoek een verontreinigde vaatwasser in huis hadden.

Reinigingstips zijn bullshit

Sommige websites geven 'handige tips' om het gevaar te keren. Zoals de vaatwasser minstens eenmaal per maand grondig schrobben met azijn en warm water. Of het toestel op de heetste stand laten draaien met een kommetje azijn op het bovenste rek zijn of met zuiveringszout .. enzovoort.

De opstellers van deze tips hebben duidelijk niet grondig nagedacht voor ze dit opschreven en al evenmin het wetenschappelijk artikel nagelezen. Daarin staat immers heel duidelijk aangegeven dat Exophiala extreem tolerante schimmels zijn voor heel uiteenlopende vijandige omstandigheden.

Vaatwassers werken met hoge temperaturen, agressieve detergenten, hoge zoutconcentratie en zowel met vrij zuur als zeer alkalisch water. Exophiala blijken dat niet alleen perfect te overleven, maar zich er zelfs in te ontwikkelen en voort te planten.

Een schaaltje azijn maakt voor hen heus geen verschil.

Don't worry. Be happy

Als een gezondheidsbericht wat paniekerig klinkt en niet veel bijkomende uitleg geeft, is het vaak onterecht alarmerend. Laat je niet op stang jagen door zulke berichten.

We leven al miljoenen jaren samen met bacteriën, schimmels, virussen en ander onzichtbaar klein gewriemel. Ze zitten overal. Sommigen hebben we bovendien echt nodig voor onze gezondheid. Zonder hen zouden we geen dag overleven.

Andere kunnen onze gezondheid bedreigen, maar slechts een klein aantal is ronduit gevaarlijk. De gevaarlijke zijn meestal al lang gekend en we hebben ons er tegen leren beschermen, bijvoorbeeld door de handen te wassen of met vaccinaties.

Over de minder gevaarlijke hoeven we ons als gezonde mensen echt geen zorgen te maken. Zelfs voor mensen met een zwakkere gezondheid vormen ze slechts zelden een ernstig risico. Exophiala lijkt tot die laatste groep te behoren.

Vaatwassers worden geacht mooi proper eetgerief af te leveren en zeker niet van je te vergiftigen met schimmels. Redelijk alarmerend nieuws dus, maar wie wat dieper graaft stoot op een hele andere realiteit.Het gekke is immers dat 2 jaar geleden, in oktober 2011, net hetzelfde bericht verspreid werd. Na de publicatie van een onderzoek in Fungal Biology, een hoog aangeschreven wetenschappelijk blad van de British Mycological Society. Oud nieuws dus. Zelfs niet even opgewarmd met wat nieuwe inzichten en bovendien nodeloos alarmistisch.Waar alles om draait is Exophiala, een familie van traag groeiende schimmels. Ze komen vrij frequent in de omgeving voor, onder meer in dood hout, compostrijke gronden, riolen, aquaria, maar daarbuiten ook op de meest ongewone plaatsen, zoals op plaatsen vervuild door petroleumproducten, waaronder dwarsliggers van spoorwegen.Verder blijken ze ook te houden van warme, vochtige plaatsen, zoals vaatwassers, wasmachines, douches, badkamers enzovoort.Sommige leden van de Exophiala-familie kunnen lelijke huidwonden met grote korsten veroorzaken en dat kan voor enige ongerustheid zorgen als je dat zo leest. Maar de wereldwijde medische literatuur maakt er slechts 18 maal melding van. Opnieuw: niets om je druk over te maken. Exophiala kan ook andere infecties veroorzaken, maar opnieuw gaat het hooguit om een 5 gevallen hier, een tiental daar en dat over heel de wereld. Absoluut geen reden voor paniek dus.De schimmel zou de laatste tijd wel meer aangetroffen worden volgens sommige papers, maar ook dat is geen reden voor onrust. Want de melding van een 'nieuw' probleem prikkelt vaak de interesse van andere artsen die dan ook op zoek gaan en vinden wat er al altijd was, maar waar we ons voordien vaak geen zorgen over maakten. En dan krijg je een kunstmatig probleem. Betere opsporingsmethoden zorgen vaak voor een gelijkaardig effect. De oorspronkelijke wetenschappelijke paper waarschuwde ook voor infectiegevaar bij inhalatie van de sporen met mogelijke longinfecties tot gevolg, vooral voor mensen , maar ook dat is meer dan fel overdreven.In een recent onderzoek van 154 Belgen met mucoviscidose was minder dan 3% over een periode van 2 jaar positief voor Exophiala. Hij werd ook nooit aangetroffen bij kinderen onder de 12 jaar. Een besmetting met Exophiala veroorzaakt slechts zelden problemen en klachten.Er zijn geen aanwijzingen dat Exophiala bij mensen met mucoviscidose aanleiding geeft tot luchtweginfecties of allergische reacties. Wat met andere schimmels als Aspergillus wel het geval is. Tot op heden is er ook geen enkele epidemie door Exophiala veroorzaakt.Er is ook geen enkele klacht of gezondheidsprobleem door Exophiala vastgesteld bij de mensen die in het oorspronkelijke onderzoek een verontreinigde vaatwasser in huis hadden.Sommige websites geven 'handige tips' om het gevaar te keren. Zoals de vaatwasser minstens eenmaal per maand grondig schrobben met azijn en warm water. Of het toestel op de heetste stand laten draaien met een kommetje azijn op het bovenste rek zijn of met zuiveringszout .. enzovoort. De opstellers van deze tips hebben duidelijk niet grondig nagedacht voor ze dit opschreven en al evenmin het wetenschappelijk artikel nagelezen. Daarin staat immers heel duidelijk aangegeven dat Exophiala extreem tolerante schimmels zijn voor heel uiteenlopende vijandige omstandigheden.Vaatwassers werken met hoge temperaturen, agressieve detergenten, hoge zoutconcentratie en zowel met vrij zuur als zeer alkalisch water. Exophiala blijken dat niet alleen perfect te overleven, maar zich er zelfs in te ontwikkelen en voort te planten. Een schaaltje azijn maakt voor hen heus geen verschil.Als een gezondheidsbericht wat paniekerig klinkt en niet veel bijkomende uitleg geeft, is het vaak onterecht alarmerend. Laat je niet op stang jagen door zulke berichten.We leven al miljoenen jaren samen met bacteriën, schimmels, virussen en ander onzichtbaar klein gewriemel. Ze zitten overal. Sommigen hebben we bovendien echt nodig voor onze gezondheid. Zonder hen zouden we geen dag overleven.Andere kunnen onze gezondheid bedreigen, maar slechts een klein aantal is ronduit gevaarlijk. De gevaarlijke zijn meestal al lang gekend en we hebben ons er tegen leren beschermen, bijvoorbeeld door de handen te wassen of met vaccinaties.Over de minder gevaarlijke hoeven we ons als gezonde mensen echt geen zorgen te maken. Zelfs voor mensen met een zwakkere gezondheid vormen ze slechts zelden een ernstig risico. Exophiala lijkt tot die laatste groep te behoren.