De Europese maatregelen om de gezondheid van de inwoners te beschermen tegen luchtverontreiniging hebben niet het verwachte effect gehad. Dat stelt de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport over luchtverontreiniging. Jaarlijks zijn er zowat 400.000 vroegtijdige overlijdens in Europa door luchtverontreiniging.

Controleurs gingen voor de Rekenkamer na of de lidstaten de richtlijn luchtkwaliteit van 2008 doeltreffend hebben uitgevoerd en evalueerden de monitoring en handhaving ervan door de Europese Commissie.

Luchtverontreining veroorzaakt dus 400.000 vroegtijdige overlijdens per jaar en er is sprake van honderden miljarden euro's aan gezondheidskosten. 'Deze aanzienlijke menselijke en economische kosten hebben echter nog niet geleid tot adequate maatregelen in de hele EU, waarschuwen de controleurs', klinkt het in het persbericht.

De controleurs wijzen erop dat fijnstof, stikstofdioxide en ozon verantwoordelijk zijn voor de meeste vroegtijdige sterfgevallen.

Oost-Europa

'Luchtverontreiniging is het grootste milieurisico voor de gezondheid in de Europese Unie', zegt Janusz Wojciechowski, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. 'In de afgelopen decennia heeft het EU-beleid bijgedragen tot emissiereducties, maar is de luchtkwaliteit niet even snel verbeterd, en er is nog steeds sprake van aanzienlijke gevolgen voor de volksgezondheid.'

Volgens het verslag is de luchtkwaliteit er het ergst aan toe in de Oost-Europese lidstaten, in de steden en in gebieden waar bewoners vaste brandstoffen (steenkool, hout ...) gebruiken voor verwarming en andere doeleinden.

De meeste lidstaten halen de normen niet en nemen te weinig doeltreffende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bovendien kunnen de gevaren onderschat worden als de luchkwaliteit niet op de juiste plaatsen wordt gemonitord.

De Europese maatregelen om de gezondheid van de inwoners te beschermen tegen luchtverontreiniging hebben niet het verwachte effect gehad. Dat stelt de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport over luchtverontreiniging. Jaarlijks zijn er zowat 400.000 vroegtijdige overlijdens in Europa door luchtverontreiniging.Controleurs gingen voor de Rekenkamer na of de lidstaten de richtlijn luchtkwaliteit van 2008 doeltreffend hebben uitgevoerd en evalueerden de monitoring en handhaving ervan door de Europese Commissie. Luchtverontreining veroorzaakt dus 400.000 vroegtijdige overlijdens per jaar en er is sprake van honderden miljarden euro's aan gezondheidskosten. 'Deze aanzienlijke menselijke en economische kosten hebben echter nog niet geleid tot adequate maatregelen in de hele EU, waarschuwen de controleurs', klinkt het in het persbericht. De controleurs wijzen erop dat fijnstof, stikstofdioxide en ozon verantwoordelijk zijn voor de meeste vroegtijdige sterfgevallen. 'Luchtverontreiniging is het grootste milieurisico voor de gezondheid in de Europese Unie', zegt Janusz Wojciechowski, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. 'In de afgelopen decennia heeft het EU-beleid bijgedragen tot emissiereducties, maar is de luchtkwaliteit niet even snel verbeterd, en er is nog steeds sprake van aanzienlijke gevolgen voor de volksgezondheid.' Volgens het verslag is de luchtkwaliteit er het ergst aan toe in de Oost-Europese lidstaten, in de steden en in gebieden waar bewoners vaste brandstoffen (steenkool, hout ...) gebruiken voor verwarming en andere doeleinden. De meeste lidstaten halen de normen niet en nemen te weinig doeltreffende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bovendien kunnen de gevaren onderschat worden als de luchkwaliteit niet op de juiste plaatsen wordt gemonitord.