Acht weken na de uitbraak van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze week voor het eerst officieel gecommuniceerd over de sterftegraad van Covid-19. De wereldwijde mortaliteit bedraagt volgens de WHO momenteel gemiddeld 3,4 procent, een cijfer dat grotendeels gebaseerd is op de uitbraak in China, waar het grootste aantal gevallen zich nog steeds bevindt. De mortaliteit wordt bepaald door het aantal doden te delen door het aantal besmette gevallen.
...

Acht weken na de uitbraak van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze week voor het eerst officieel gecommuniceerd over de sterftegraad van Covid-19. De wereldwijde mortaliteit bedraagt volgens de WHO momenteel gemiddeld 3,4 procent, een cijfer dat grotendeels gebaseerd is op de uitbraak in China, waar het grootste aantal gevallen zich nog steeds bevindt. De mortaliteit wordt bepaald door het aantal doden te delen door het aantal besmette gevallen. Wat de situatie in China zelf betreft, concludeert de WHO dat het sterftepercentage in dat land tussen de 2 en 4 procent ligt in de stad Wuhan, het epicentrum van de uitbraak, en 0,7 procent in de rest van het land. Het verschil kan verklaard worden door een betere detectie van het virus buiten Wuhan omdat daar de gezondheidsdiensten minder overbevraagd zijn en dus ook milde gevallen worden geregistreerd. Het Chinese Centrum voor Ziektecontrole sprak eerder nog van een sterftepercentage van 2,3 procent voor Covid-19 bij de gehele Chinese bevolking. Maar ook de situatie in Iran, dat momenteel een sterftepercentage van 4,4 procent kent, drijft het algemene cijfer van de WHO de hoogte in. China en Iran niet meegerekend, blijft de mortaliteit hangen op zo'n 1 procent. De 3,4 procent van de WHO is een 'ruim berekende' snapshot van de wereldwijde sterftegraad, legde WHO-woordvoerder Margaret Harris uit. De WHO benadrukt dat dit cijfer geen rekening houdt met de milde gevallen die geen medische verzorging nodig hebben en de gevallen die niet worden gedetecteerd. Indien deze grote groep wel in acht zou worden genomen, zou het sterftepercentage beduidend lager liggen. Wanneer er een plotse virusuitbraak is, is het testen van mensen met milde symptomen niet de hoogste prioriteit, wat maakt dat de sterftepercentages kunstmatig hoog blijven. Het testen varieert ook van ziekenhuis tot ziekenhuis. Er zullen minder mensen sterven als ziekenhuizen beter voorbereid zijn op een stormvloed aan patiënten. Samengevat: wie en waar er wordt geteld, is van belang voor de uiteindelijke sterftegraad. Verwacht wordt dat het cijfer in de toekomst dus nog zal evolueren en fluctueren van plaats tot plaats. Gezondheidsexperts zijn het er steeds meer over eens dat we op een cijfer van rond de 1 procent zullen uitkomen. Een recente studie in de New England Journal of Medicine kwam al dicht in de buurt, met een mortaliteit van 1,4 procent. De studie was gericht op 1.099 patiënten in 500 ziekenhuizen in China, waarvan heel wat buiten Wuhan. Maar hoe verhouden deze cijfers zich nu tot de griep? Het is momenteel veel te vroeg om uit te maken of Covid-19 uiteindelijk een ziekte zal worden die al dan niet (veel) dodelijker is dan de seizoengsriep. Vast staat dat SARS-CoV-2 op dit moment fataler is dan de gemiddelde seizoensgriep. Die laatste heeft een gemiddelde sterftepercentage van 0,1 procent. Maar omdat de griep veel meer wijdverspreid is dan Covid-19 en het griepvaccin niet altijd even effectief is, sterven er veel meer mensen aan griep. (Wereldwijd jaarlijks tussen de 250.000 en 500.000 doden.)Als we uiteindelijk uitkomen bij 1 procent voor Covid-19 is het dus zo'n 10 keer dodelijker dan griep. Maar opnieuw: het is het aantal besmettingen dat de dodentol voedt. Hoeveel mensen corona uiteindelijk zullen krijgen, valt niet te voorspellen. Ter vergelijking, de Spaanse Griep-pandemie van 1918, de eerste verschijning van de H1N1-griepstam, had een sterftepercentage van 2,5 procent volgens het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie.Ook belangrijk om te benadrukken is dat vier op de vijf mensen slechts milde symptomen vertoont bij Covid-19. Voor ouderen en mensen met een bestaande aandoening is Covid-19 iets gevaarlijker. Bij mensen boven de 80 jaar loopt de mortaliteit op tot 14,8 procent, bij mensen tussen de 70 en 79 daalt dat tot 8 procent en bij mensen tussen 60 en 69 tot 3,6 procent.Waarom Covid-19 zoveel dodelijker is dan griep is deels te verklaren door het feit dat SARS-CoV-2 een nieuw virus is en de bevolking nog geen bestaande immuniteit ertegen heeft. Er bestaan ook geen vaccin of behandeling voor de ziekte, al wordt daar wel aan gewerkt. We zouden haast vergeten dat momenteel heel wat mensen thuis zitten met griep, veroorzaakt door de types A-, B- of C-influenzavirussen. Hoewel influenzavirussen geen coronavirussen zijn, zijn de ziektebeelden vrij gelijkaardig. Beide virusgroepen veroorzaken luchtwegeninfecties. Typische griepsymptomen zijn koorts, hoesten pijnlijke keel, spierpijn, hoofdpijn, een verstopte neus, vermoeidheid en in sommige gevallen braken en diarree. De ziekteduur van griep is gewoonlijk minder dan twee weken. In sommige gevallen veroorzaakt de griep ernstigere symptomen zoals een longontsteking. De symptomen van Covid-19 zijn koorts, hoesten kortademigheid. Een pijnlijke keel, lopende neus, braken en misselijkheid komen minder voor. De genezing duurt eveneens zo'n twee weken. Een mogelijk verschil is dat mensen het influenzavirus kunnen hebben zonder symptomen, maar het wel kunnen doorgeven. De WHO meent dat asymptomatische verspreiding niet de hoofdmotor is van deze Covid-19-uitbraak.