Huisartsen komen steeds minder vaak aan huis

22/01/16 om 07:20 - Bijgewerkt op 21/01/16 om 17:29

Het aantal huisbezoeken door huisartsen daalt. In 2014 ging de dokter in een kwart van de gevallen bij de zieke thuis op bezoek, in 2005 was dat nog een derde.

Huisartsen komen steeds minder vaak aan huis

© iStock

Het aantal huisbezoeken door huisartsen kalft verder af, meldt Artsenkrant. Van de meer dan 45,5 miljoen patiëntencontacten ging het in 2014 nog in een kwart van de gevallen om een bezoek bij de zieke thuis. In 2005 was dat nog een derde.

Dat blijkt uit cijfers die Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv, afgelopen weekend bekend maakte ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica. Hij presenteerde er een resem gegevens over de huisartsgeneeskunde in ons land.

Globaal medisch dossier

Het aantal huisartsen met een Riziv-profiel bleef tussen 2005 en 2014 nagenoeg stabiel. In 2014 waren het er 12.768. Het aantal specialisten met een Riziv-profiel nam daarentegen met 19% toe -van 17.173 in 2005 naar 20.388 in 2014.

In 2014 verrichtten huisartsen 45.525.385 raadplegingen en huisbezoeken. Bijna drie vierde daarvan (73,1%) waren raadplegingen, een kwart (26,9%) huisbezoeken. Het aantal huisbezoeken kalft dus verder af want in 2005 was de verhouding nog 63,4% consultaties tegenover 36,6% huisbezoeken.

Het globaal medisch dossier (GMD) is verder in opmars. In 2005 had 34,7% van de Belgen - 44,6% van de Vlamingen - een GMD. In 2014 bedroeg de dekkingsgraad 56,1% - in Vlaanderen 64,4%. Een elektronisch medisch dossier (EMD) werd in 2014 gebruikt door 76,7% van de voltijds werkende huisartsen - 84,1% in Vlaanderen, 63,6% in Wallonië en 62,1% in Brussel.

494 euro per patiënt

Voltijds werkende huisartsen schreven in 2013 per patiënt voor een mediaanbedrag van 494 euro door het Riziv terugbetaalde zorg voor. Het leeuwendeel bestaat uit verrichte (144 euro) en voorgeschreven prestaties (149 euro). Verder gaat het ook over voorgeschreven klinische biologie, medische beeldvorming, enz. Het Riziv gaf in 2005 aan huisartsgeneeskunde 895.253.000 euro uit. Tien jaar later, in 2014, was dat budget met 54% gestegen en bedroeg het bijna 1.374.692.000 euro.

Jo De Cock wees er tot slot op dat in 2014 8.037 huisartsen solo werkten. Dat is 63% van het totaal. Daarnaast waren er 4.668 (37%) actief in een samenwerkingsverband. Huisartsen in groepspraktijken (3.266) zijn daarbij veel talrijker dan in netwerken (1.402). (Artsenkrant/Geert Verrijken)

Lees meer over:

Onze partners