"De levensverwachting van een 25-jarige man die enkel lager onderwijs volgde, ligt vandaag op 73. Bij wie een diploma hoger onderwijs van het lange type heeft, loopt die op tot 83. Hooggeschoolden leven gezond tot hun 73e, voor laaggeschoolden ligt die drempel op hun 53e, een verschil van liefst 20 jaar. Het verschil loopt nog op." Dat heeft Prof. Ides Nicaise (HIVA-KU Leuven) in Leuven gezegd tijdens de studiedag 'Gezond en Wel?', waarmee Caritas België haar 80e verjaardag vierde.

Chronische aandoeningen, zoals long-en luchtwegaandoeningen, reuma, hart- en vaatziekten, permanente letsels door ongevallen, diabetes, maagzweren, blaasontsteking, en angst en depressie komen meer voor bij laaggeschoolden. Bij de groep van 20 procent armsten ondervindt 33 procent beperkingen in de dagelijkse activiteiten, terwijl dat slechts 15 procent is bij de rijkste 20 procent. Ouderen, migranten en dak- en thuislozen zijn bijzondere risicogroepen.

De ongelijkheid is volgens Nicaise het gevolg van een combinatie van materiële leefomstandigheden, arbeidsomstandigheden, opleiding, kennis en cultuur die van generatie tot generatie wordt doorgegeven. "Armoede en ziekte versterken mekaar. Gezinnen geven gemiddeld 130 euro per maand uit aan gezondheidszorg. De groep met de 20 procent laagste inkomens besteedt hieraan 10,5 procent van hun inkomen, bij de rijkste groep is dat 4,2 procent. De gezondheidsschulden nemen toe terwijl de sociale bescherming afkalft."

Preventieve gezondheidszorg

Nicaise pleit voor meer preventieve gezondheidszorg, door armoedebestrijding en gerichte acties naar lage inkomensgroepen. De sociaal zwakste groepen moeten ook nog meer dan voorheen positief gediscrimineerd worden. Zo bestaat er in de gezondheidszorg weliswaar een maximumfactuur, maar de betrokkenen moeten nog voorschotten betalen. "Het OMNIO-statuut moet automatisch toegekend worden. Slechts 250.000 personen gebruiken het, terwijl er naar schatting 850.000 mensen recht op hebben". (Belga/INM)

"De levensverwachting van een 25-jarige man die enkel lager onderwijs volgde, ligt vandaag op 73. Bij wie een diploma hoger onderwijs van het lange type heeft, loopt die op tot 83. Hooggeschoolden leven gezond tot hun 73e, voor laaggeschoolden ligt die drempel op hun 53e, een verschil van liefst 20 jaar. Het verschil loopt nog op." Dat heeft Prof. Ides Nicaise (HIVA-KU Leuven) in Leuven gezegd tijdens de studiedag 'Gezond en Wel?', waarmee Caritas België haar 80e verjaardag vierde. Chronische aandoeningen, zoals long-en luchtwegaandoeningen, reuma, hart- en vaatziekten, permanente letsels door ongevallen, diabetes, maagzweren, blaasontsteking, en angst en depressie komen meer voor bij laaggeschoolden. Bij de groep van 20 procent armsten ondervindt 33 procent beperkingen in de dagelijkse activiteiten, terwijl dat slechts 15 procent is bij de rijkste 20 procent. Ouderen, migranten en dak- en thuislozen zijn bijzondere risicogroepen. De ongelijkheid is volgens Nicaise het gevolg van een combinatie van materiële leefomstandigheden, arbeidsomstandigheden, opleiding, kennis en cultuur die van generatie tot generatie wordt doorgegeven. "Armoede en ziekte versterken mekaar. Gezinnen geven gemiddeld 130 euro per maand uit aan gezondheidszorg. De groep met de 20 procent laagste inkomens besteedt hieraan 10,5 procent van hun inkomen, bij de rijkste groep is dat 4,2 procent. De gezondheidsschulden nemen toe terwijl de sociale bescherming afkalft." Preventieve gezondheidszorg Nicaise pleit voor meer preventieve gezondheidszorg, door armoedebestrijding en gerichte acties naar lage inkomensgroepen. De sociaal zwakste groepen moeten ook nog meer dan voorheen positief gediscrimineerd worden. Zo bestaat er in de gezondheidszorg weliswaar een maximumfactuur, maar de betrokkenen moeten nog voorschotten betalen. "Het OMNIO-statuut moet automatisch toegekend worden. Slechts 250.000 personen gebruiken het, terwijl er naar schatting 850.000 mensen recht op hebben". (Belga/INM)