Er zijn te weinig huisartsen, de wachtlijsten groeien aan, de ongelijkheid neemt toe: het zijn maar enkele symptomen van onze zieke gezondheidszorg. En ze dreigt - denk alleen al aan de vergrijzing - ook onbetaalbaar te worden. 'We moeten de organisatie en de financiering van de zorg dringend aanpassen', zegt Jan De Maeseneer. 'Toch wordt daar op het federale noch op het Vlaamse bestuursniveau ernstig over gepraat.' Op basis van zijn ervaring als arts, hoogleraar en beleidsadviseur heeft De Maeseneer een kloek toekomstplan geschreven: De gezondheidszorg in België in 2030. Voor Knack licht hij zijn opvallendste voorstellen toe.
...