De kosten van de collectieve Belgische gezondheidszorg zijn met 30 miljard euro gigantisch en lastig beheersbaar. 'Door de overbehandeling en verspilling enerzijds en door de besparingen anderzijds, lijkt onze gezondheidszorg wel een tikkende tijdbom, die elk moment kan ontsporen', stellen medisch ethicus Ignaas Devisch en gezondheidseconoom Lieven Annemans.

Maar hoe behoud je het evenwicht tussen het kwalitatieve, het financiële en het deontologische aspect?

Live Blog Chatsessie Gezondheidszorg

Ignaas Devisch is professor in ethiek, filosofie en medische filosofie. Hij is verbonden aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool. Hij publiceert zowel op het terrein van sociale en politieke filosofie als dat van de medische filosofie, sportfilosofie en ethiek.

Lieven Annemans wist zich de jongste vijftien jaar op te werken tot de vaakst geciteerde gezondheidseconoom van Vlaanderen. Annemans doceert zowel aan de VUB als aan de Universiteit Gent en maakte al studies voor de denktank Itinera. In zijn boek De prijs van uw gezondheid geeft hij weer hoe ziek de Belgische gezondheidszorg wel is.

Arts Marc Cosyns doceert medische ethiek, deontologie en palliatieve zorg aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg (Universiteit Gent). In de jaren negentig werd hij vooral bekend als voortrekker van euthanasie. Cosyns is altijd een koele minnaar van de euthanasiewet gebleven.

De kosten van de collectieve Belgische gezondheidszorg zijn met 30 miljard euro gigantisch en lastig beheersbaar. 'Door de overbehandeling en verspilling enerzijds en door de besparingen anderzijds, lijkt onze gezondheidszorg wel een tikkende tijdbom, die elk moment kan ontsporen', stellen medisch ethicus Ignaas Devisch en gezondheidseconoom Lieven Annemans. Maar hoe behoud je het evenwicht tussen het kwalitatieve, het financiële en het deontologische aspect? Ignaas Devisch is professor in ethiek, filosofie en medische filosofie. Hij is verbonden aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool. Hij publiceert zowel op het terrein van sociale en politieke filosofie als dat van de medische filosofie, sportfilosofie en ethiek. Lieven Annemans wist zich de jongste vijftien jaar op te werken tot de vaakst geciteerde gezondheidseconoom van Vlaanderen. Annemans doceert zowel aan de VUB als aan de Universiteit Gent en maakte al studies voor de denktank Itinera. In zijn boek De prijs van uw gezondheid geeft hij weer hoe ziek de Belgische gezondheidszorg wel is.Arts Marc Cosyns doceert medische ethiek, deontologie en palliatieve zorg aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg (Universiteit Gent). In de jaren negentig werd hij vooral bekend als voortrekker van euthanasie. Cosyns is altijd een koele minnaar van de euthanasiewet gebleven.