Een gerolde sigaret is in België tot vier maal goedkoper dan een gewone sigaret. Maar roltabak is zeer schadelijk voor de gezondheid, maar toch minder gereglementeerd dan gewone sigaretten. Dat zegt het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez), dat de federale regering oproept om de tabaksaccijnzen substantieel te verhogen.

In België kende de verkoop van roltabak in 2013 een recordhoogte. Omdat roltabak goedkoper is dat gewone sigaretten, schakelden de voorbije jaren rokers vaker over naar roltabak, ook jonge rokers. In 2013 waren er 850.000 rokers van roltabak tegenover 500.000 in 2012. Tal van organisaties, zoals de Gezinsbond, de ziekenfondsen, Test-Aankoop en de leden van de Nationale Coalitie tegen Tabak, vragen dat de federale overheid specifieke maatregelen treft. Ze willen de verhoging van de specifieke accijnzen op sigaretten en tabak waardoor het aantal rokers zal dalen.

Waarschuwingsfoto's

Voorts eisen ze vanaf begin 2015 de verplichte vermelding van waarschuwingsfoto's en het nummer van Tabakstop op de verpakkingen van roltabak. Het Vizeg ziet vier argumenten om de tabaksaccijnzen substantieel te verhogen. "Een hoge prijs is de beste maatregel om het roken te ontraden bij jongeren", zegt Liese Weemaels van het Vizeg. "Jongeren zijn erg prijsgevoelig omdat ze over weinig inkomsten beschikken. In New York, waar de prijzen voor tabaksproducten zeer hoog zijn, is het percentage rokende jongeren gedaald van 20 naar 12 procent in de periode 2003-2011."

Voorts is een substantiële verhoging van de tabaksaccijnzen volgens Weemaels de meest effectieve maatregel om tabaksgebruik te verminderen. "Een prijsstijging van 10 procent vermindert de tabaksconsumptie in ontwikkelde landen als België met zo'n 4 procent."

Ten derde kan de belastingverhoging gebruikt worden om de meest kwetsbare rokers te ondersteunen bij stoppen met roken. "Rookgedrag hangt vaak samen met een kwetsbare maatschappelijke positie en opgroeien en leven in een rokersomgeving. We moeten deze rokers ondersteunen en daarom vragen we dat de overheid tegelijk inzet op gratis professionele rookstopbegeleiding en farmacologische ondersteuning voor de meest kwetsbare rokers."

Belastingverhoging

Tot slot kan een belastingverhoging op de steun van de bevolking rekenen, zeggen de initiatiefnemers. Ze verwijzen naar een enquête in opdracht van de Stichting tegen Kanker, waaruit blijkt dat 57 procent van de Belgen voorstander is van een prijsverhoging met 50 cent.

In het kader van de Werelddag Zonder Tabak op 31 mei openen 43 ziekenhuizen hun deuren voor de 27 procent rokers die België telt. Het is het vijfde opeenvolgende jaar dat rokers verschillende sensibiliserende testen en advies van professionals uit de gezondheidszorg aangeboden krijgen. Deze gezamenlijke inspanning van de deelnemende ziekenhuizen heeft één doel: een complete rookstop promoten en rokers helpen tijdens dit proces. (Belga/AVE)

Een gerolde sigaret is in België tot vier maal goedkoper dan een gewone sigaret. Maar roltabak is zeer schadelijk voor de gezondheid, maar toch minder gereglementeerd dan gewone sigaretten. Dat zegt het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez), dat de federale regering oproept om de tabaksaccijnzen substantieel te verhogen.In België kende de verkoop van roltabak in 2013 een recordhoogte. Omdat roltabak goedkoper is dat gewone sigaretten, schakelden de voorbije jaren rokers vaker over naar roltabak, ook jonge rokers. In 2013 waren er 850.000 rokers van roltabak tegenover 500.000 in 2012. Tal van organisaties, zoals de Gezinsbond, de ziekenfondsen, Test-Aankoop en de leden van de Nationale Coalitie tegen Tabak, vragen dat de federale overheid specifieke maatregelen treft. Ze willen de verhoging van de specifieke accijnzen op sigaretten en tabak waardoor het aantal rokers zal dalen. Voorts eisen ze vanaf begin 2015 de verplichte vermelding van waarschuwingsfoto's en het nummer van Tabakstop op de verpakkingen van roltabak. Het Vizeg ziet vier argumenten om de tabaksaccijnzen substantieel te verhogen. "Een hoge prijs is de beste maatregel om het roken te ontraden bij jongeren", zegt Liese Weemaels van het Vizeg. "Jongeren zijn erg prijsgevoelig omdat ze over weinig inkomsten beschikken. In New York, waar de prijzen voor tabaksproducten zeer hoog zijn, is het percentage rokende jongeren gedaald van 20 naar 12 procent in de periode 2003-2011." Voorts is een substantiële verhoging van de tabaksaccijnzen volgens Weemaels de meest effectieve maatregel om tabaksgebruik te verminderen. "Een prijsstijging van 10 procent vermindert de tabaksconsumptie in ontwikkelde landen als België met zo'n 4 procent." Ten derde kan de belastingverhoging gebruikt worden om de meest kwetsbare rokers te ondersteunen bij stoppen met roken. "Rookgedrag hangt vaak samen met een kwetsbare maatschappelijke positie en opgroeien en leven in een rokersomgeving. We moeten deze rokers ondersteunen en daarom vragen we dat de overheid tegelijk inzet op gratis professionele rookstopbegeleiding en farmacologische ondersteuning voor de meest kwetsbare rokers." Tot slot kan een belastingverhoging op de steun van de bevolking rekenen, zeggen de initiatiefnemers. Ze verwijzen naar een enquête in opdracht van de Stichting tegen Kanker, waaruit blijkt dat 57 procent van de Belgen voorstander is van een prijsverhoging met 50 cent. In het kader van de Werelddag Zonder Tabak op 31 mei openen 43 ziekenhuizen hun deuren voor de 27 procent rokers die België telt. Het is het vijfde opeenvolgende jaar dat rokers verschillende sensibiliserende testen en advies van professionals uit de gezondheidszorg aangeboden krijgen. Deze gezamenlijke inspanning van de deelnemende ziekenhuizen heeft één doel: een complete rookstop promoten en rokers helpen tijdens dit proces. (Belga/AVE)