De consumentenorganisatie nam de luchtkwaliteit op de schoolroutes van die gezinnen onder de loep in Namen (te voet), Brussel (met de auto) en in Gent (op de fiets) en stelde vast dat kinderen zowel te voet als op de fiets en in de auto een 'giftige cocktail' inademen.

Grote algemene conclusies kunnen er uit de steekproef van Test Aankoop niet getrokken worden. Toch noemt de organisatie de resultaten een 'teken aan de wand'. 'Op zowat het hele traject van de gezinnen troffen we hoge concentraties fijnstof in de lucht aan, zeker tijdens de spits in de omgeving van de drie scholen. Na de rush van het spitsuur lagen de concentraties in alle drie de gevallen beduidend lager', stelt Test Aankoop.

De 'gezondste' lucht werd gemeten in de auto. Dat komt omdat nieuwe wagens uitgerust zijn met doeltreffende filters. Die bevinding staat wel een beetje haaks op het feit dat mensen volgens Test Aankoop moeten aangemoedigd worden minder de auto te gebruiken en meer te fietsen en te stappen. Test Aankoop wijst op de gezondheidsrisico's van de luchtvervuiling. 'Fijnstof heeft zelfs bij lage concentraties een impact op de gezondheid. Aangezien er volgens de WHO geen veilige drempel bestaat, moet er zo weinig mogelijk vervuiling in de lucht zitten', klinkt het.

Daarom dringt de consumentenorganisatie aan op een reeks ingrepen. Zo moet er dringend een einde gemaakt worden aan het stilstaan voor de schoolpoort en moet het verbod op het blijven staan met een draaiende motor gehandhaafd worden. Ook de snelheidslimiet in de zone 30 moet beter gecontroleerd worden, er moeten meer lage-emissiezones komen en er moeten verkeersbeperkingen komen in wijken waar scholen zijn.

Eerder bleek al bij een grootschalige meting van de luchtkwaliteit bij 222 Belgische scholen door Greenpeace dat 61 procent van de scholen in België aan de schoolpoort een slechte luchtkwaliteit laat opmeten, terwijl slechts 3 procent van de scholen een goede luchtkwaliteit heeft.

Voor Greenpeace is het onderzoek een zorgwekkend bewijs dat op alle beleidsniveaus de luchtvervuiling moet worden aangepakt. 'Scholen kunnen het niet alleen oplossen. De politiek heeft een belangrijke rol te spelen en moet zich richten op het volledig verwijderen van dieselwagens uit de straten en de showroom. Daarnaast moet er betere infrastructuur komen voor de voetgangers en moet 20 km/u de maximumsnelheid zijn in schoolzones', stelt Joeri Thijs.

De consumentenorganisatie nam de luchtkwaliteit op de schoolroutes van die gezinnen onder de loep in Namen (te voet), Brussel (met de auto) en in Gent (op de fiets) en stelde vast dat kinderen zowel te voet als op de fiets en in de auto een 'giftige cocktail' inademen. Grote algemene conclusies kunnen er uit de steekproef van Test Aankoop niet getrokken worden. Toch noemt de organisatie de resultaten een 'teken aan de wand'. 'Op zowat het hele traject van de gezinnen troffen we hoge concentraties fijnstof in de lucht aan, zeker tijdens de spits in de omgeving van de drie scholen. Na de rush van het spitsuur lagen de concentraties in alle drie de gevallen beduidend lager', stelt Test Aankoop. De 'gezondste' lucht werd gemeten in de auto. Dat komt omdat nieuwe wagens uitgerust zijn met doeltreffende filters. Die bevinding staat wel een beetje haaks op het feit dat mensen volgens Test Aankoop moeten aangemoedigd worden minder de auto te gebruiken en meer te fietsen en te stappen. Test Aankoop wijst op de gezondheidsrisico's van de luchtvervuiling. 'Fijnstof heeft zelfs bij lage concentraties een impact op de gezondheid. Aangezien er volgens de WHO geen veilige drempel bestaat, moet er zo weinig mogelijk vervuiling in de lucht zitten', klinkt het. Daarom dringt de consumentenorganisatie aan op een reeks ingrepen. Zo moet er dringend een einde gemaakt worden aan het stilstaan voor de schoolpoort en moet het verbod op het blijven staan met een draaiende motor gehandhaafd worden. Ook de snelheidslimiet in de zone 30 moet beter gecontroleerd worden, er moeten meer lage-emissiezones komen en er moeten verkeersbeperkingen komen in wijken waar scholen zijn.Eerder bleek al bij een grootschalige meting van de luchtkwaliteit bij 222 Belgische scholen door Greenpeace dat 61 procent van de scholen in België aan de schoolpoort een slechte luchtkwaliteit laat opmeten, terwijl slechts 3 procent van de scholen een goede luchtkwaliteit heeft.Voor Greenpeace is het onderzoek een zorgwekkend bewijs dat op alle beleidsniveaus de luchtvervuiling moet worden aangepakt. 'Scholen kunnen het niet alleen oplossen. De politiek heeft een belangrijke rol te spelen en moet zich richten op het volledig verwijderen van dieselwagens uit de straten en de showroom. Daarnaast moet er betere infrastructuur komen voor de voetgangers en moet 20 km/u de maximumsnelheid zijn in schoolzones', stelt Joeri Thijs.