Op 7 maart 2013 vond in Roeselare een familiedrama plaats. Een moeder bracht, enkele uren na haar ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis, haar vierjarige zoontje om. Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter was geschokt door het drama. Op 20 februari 2017 werden, onder haar impuls, 'bijkomende beschermingsmaatregelen' toegevoegd aan de wet van 26 juni 1990 over de gedwongen opname van 'geesteszieken', zoals die wet de betrokken mensen zelf omschrijft. Sindsdien moeten vrederechters de brede familie uitnodigen op de zitting waarop over iemands gedwongen opname wordt beslist. En psychiaters zijn verplicht diezelfde brede familie te informeren telkens als een patiënt onder het statuut van gedwongen opname het ziekenhuis verlaat. Door de familie te betrekken, zo is de logica, kunnen onder anderen minderjarigen extra beschermd worden.
...