Het gebruik van slaapmiddelen in ons land neemt opnieuw toe. In 2011 werden in België 259,1 miljoen gemiddelde dagelijkse doses slaapmiddelen gebruikt. Dat is een toename in vergelijking met het jaar voordien toen het gebruik van 250,8 miljoen doses geregistreerd werd.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van sociale zaken Laurette Onkelinx op een schriftelijke vraag van Bert Anciaux (sp.a) die zich baseert op cijfers van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

Informatiecampagne

De cijfers die Onkelinx citeert voor 2011 zijn een extrapolatie op basis van de cijfers voor de eerste 9 maanden van dat jaar. Daarmee is in 2011 een einde gekomen aan een daling van het gebruik van slaapmiddelen die vanaf 2008 geregistreerd werd. In de jaren voor 2008 zat het slaapmiddelengebruik in de lift: zo werden in 2006 246,2 miljoen dagelijkse doses verkocht.

Omwille van het stijgend gebruik lanceerde volksgezondheid in 2004 al een grootscheepse informatiecampagne. De daarop volgende jaren werd fors geïnvesteerd in het opleiden van artsen en apothekers. "Ondertussen hebben 3.800 apothekers en 3.000 huisartsen reeds een vorming gevolgd met betrekking tot hun voorschrijfgedrag van slaap- en kalmeringsmiddelen", zegt Onkelinx.

Dit jaar wordt een stuurgroep in het leven geroepen met diverse overheden en experten. Die werkgroep moet acties op poten zetten om het gebruik van deze geneesmiddelen te doen dalen. (Belga/INM)

Het gebruik van slaapmiddelen in ons land neemt opnieuw toe. In 2011 werden in België 259,1 miljoen gemiddelde dagelijkse doses slaapmiddelen gebruikt. Dat is een toename in vergelijking met het jaar voordien toen het gebruik van 250,8 miljoen doses geregistreerd werd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van sociale zaken Laurette Onkelinx op een schriftelijke vraag van Bert Anciaux (sp.a) die zich baseert op cijfers van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). Informatiecampagne De cijfers die Onkelinx citeert voor 2011 zijn een extrapolatie op basis van de cijfers voor de eerste 9 maanden van dat jaar. Daarmee is in 2011 een einde gekomen aan een daling van het gebruik van slaapmiddelen die vanaf 2008 geregistreerd werd. In de jaren voor 2008 zat het slaapmiddelengebruik in de lift: zo werden in 2006 246,2 miljoen dagelijkse doses verkocht. Omwille van het stijgend gebruik lanceerde volksgezondheid in 2004 al een grootscheepse informatiecampagne. De daarop volgende jaren werd fors geïnvesteerd in het opleiden van artsen en apothekers. "Ondertussen hebben 3.800 apothekers en 3.000 huisartsen reeds een vorming gevolgd met betrekking tot hun voorschrijfgedrag van slaap- en kalmeringsmiddelen", zegt Onkelinx. Dit jaar wordt een stuurgroep in het leven geroepen met diverse overheden en experten. Die werkgroep moet acties op poten zetten om het gebruik van deze geneesmiddelen te doen dalen. (Belga/INM)