Protontherapie is een radiotherapie-techniek voor de behandeling van kanker met protonen in plaats van röntgenstralen, zoals bij de klassieke radiotherapie. In ons land lopen er twee projecten voor protontherapie, één in Leuven en één in Charleroi. Bij protontherapie wordt de straling zeer precies in de tumor afgeleverd, terwijl het omliggend gezond weefsel grotendeels wordt ontzien.

Momenteel wordt protontherapie vooral aan kinderen met zeldzame kankers gegeven. In totaal gaat het jaarlijks om minder dan vijftig Belgische patiënten. Ze gaan voor hun behandeling naar gespecialiseerde centra in het buitenland, en hun behandeling en reis worden volledig vergoed door het RIZIV.

Het RIZIV vroeg aan het KCE om in de internationale wetenschappelijke literatuur op zoek te gaan naar het bewijs van werkzaamheid van protontherapie. 'De resultaten zijn teleurstellend', concludeert het KCE. 'Er bestaan geen wetenschappelijke studies van goede kwaliteit die aantonen dat protontherapie voor de onderzochte kankers doeltreffend is.'

Door dit gebrek aan betrouwbaar bewijs kan het KCE niet aanbevelen om de indicaties, die momenteel door het RIZIV worden vergoed, uit te breiden. Het beveelt aan om de huidige terugbetalingsprocedure, waarbij van geval tot geval wordt beslist, te behouden. Verder vraagt het KCE om de patiënten er duidelijk van op de hoogte te brengen dat de klinische werkzaamheid en de veiligheid van protontherapie op de lange termijn nog niet werden bevestigd door wetenschappelijk betrouwbare klinische studies.

Ten slotte roept het de clinici en onderzoekers op om de patiënten die met deze techniek worden behandeld, nauwgezet op te volgen, en nieuw onderzoek op te starten, zodat we in de toekomst wel over betrouwbare wetenschappelijke informatie beschikken.

Protontherapie is een radiotherapie-techniek voor de behandeling van kanker met protonen in plaats van röntgenstralen, zoals bij de klassieke radiotherapie. In ons land lopen er twee projecten voor protontherapie, één in Leuven en één in Charleroi. Bij protontherapie wordt de straling zeer precies in de tumor afgeleverd, terwijl het omliggend gezond weefsel grotendeels wordt ontzien. Momenteel wordt protontherapie vooral aan kinderen met zeldzame kankers gegeven. In totaal gaat het jaarlijks om minder dan vijftig Belgische patiënten. Ze gaan voor hun behandeling naar gespecialiseerde centra in het buitenland, en hun behandeling en reis worden volledig vergoed door het RIZIV. Het RIZIV vroeg aan het KCE om in de internationale wetenschappelijke literatuur op zoek te gaan naar het bewijs van werkzaamheid van protontherapie. 'De resultaten zijn teleurstellend', concludeert het KCE. 'Er bestaan geen wetenschappelijke studies van goede kwaliteit die aantonen dat protontherapie voor de onderzochte kankers doeltreffend is.' Door dit gebrek aan betrouwbaar bewijs kan het KCE niet aanbevelen om de indicaties, die momenteel door het RIZIV worden vergoed, uit te breiden. Het beveelt aan om de huidige terugbetalingsprocedure, waarbij van geval tot geval wordt beslist, te behouden. Verder vraagt het KCE om de patiënten er duidelijk van op de hoogte te brengen dat de klinische werkzaamheid en de veiligheid van protontherapie op de lange termijn nog niet werden bevestigd door wetenschappelijk betrouwbare klinische studies. Ten slotte roept het de clinici en onderzoekers op om de patiënten die met deze techniek worden behandeld, nauwgezet op te volgen, en nieuw onderzoek op te starten, zodat we in de toekomst wel over betrouwbare wetenschappelijke informatie beschikken.